Nieuws - 20 juni 2013

Akkoord over zetelverdeling Independents

De Independent-kandidaten hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de zetels in de studentenraad volgend jaar. Hiermee is een einde gekomen aan de onduidelijkheid die ontstond na de bekendmaking van de verkiezingsresultaten op 28 mei.

De Independent-kandidaten hebben unaniem besloten dat het aantal stemmen dat op elke kandidaat is uitgebracht, bepalend is voor wie een zetel krijgt in de raad. Dat betekent dat Gilbert Atuga (163 stemmen) toch een zetel krijgt, ten koste van Daohong Yang (20 stemmen). Gilbert is opgetogen over het resultaat. 'De stem van mensen die voor mij hebben gekozen, is gelukkig niet verloren gegaan,' zegt hij. 'Uiteindelijk vonden we allemaal dat het aantal stemmen het enige criterium moest zijn. Cijfers liegen niet.'
Of Gilbert daadwerkelijk plaatsneemt in de studentenraad volgend jaar is nog onduidelijk, aldus Gilbert. Er zijn een paar technische kwesties die eerst afgehandeld moeten worden, waaronder zijn studiebeurs. 'Dit is een lastige situatie voor mij, want ik weet niet zeker of mijn sponsor het goed vindt dat ik mijn studie een jaar uitstel voor de studentenraad. Ik moet met een goed verhaal komen, zodat zij inzien dat een jaar bij de student council goed is voor mijn ontwikkeling.' Hij hoopt snel uitsluitsel te kunnen geven aan de overige studentenraadsleden.
Afgelopen week overlegden de nieuwe Independent Members met de nieuwe fractieleden van VeSte over de verschillende commissies die binnen de studentenraad met de verschillende onderwerpen aan de slag gaan.
Het is voor het eerst dat een groep onafhankelijke kandidaten heeft meegedaan aan de studentenraadsverkiezingen.