Nieuws - 5 juni 2008

Akkoord over samenwerking GD en ASG dichterbij

De raad van toezicht van Wageningen UR zal deze maand besluiten over de hoofdlijnen van een samenwerkingsverband tussen de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en de Animal Sciences Group (ASG).

De projectgroep die de samenwerking voorbereidt, heeft de principes voor samenwerking voorgelegd aan de raad van bestuur. Het bestuur kan zich vinden in de voorgestelde aanpak en heeft om nadere uitwerking gevraagd.
De vastgelegde hoofdprincipes, waarvan de inhoud nog niet naar buiten is gekomen, worden nu voorgelegd aan de raad van toezicht, die naar verwachting op 23 juni een besluit neemt.
In februari werd bekendgemaakt dat ASG en de GD de krachten willen bundelen. De twee instituten hebben samen een omvang van ongeveer 1400 medewerkers en een jaaromzet van ongeveer 175 miljoen euro. Volgens Wageningen UR en GD ontstaat door het samengaan van de twee instituten een organisatie die internationaal wetenschappelijk kan blijven meedoen, en bovendien een betere en bredere dienst kan verlenen aan veehouders en de toeleverende en verwerkende industrie. Daarbij komt dat door de samenwerking een organisatie ontstaat die beter toegerust is bij crisissituaties.