Nieuws - 1 januari 1970

Akkoord over reorganisatie

De vakbonden van de universiteit hebben woensdag 15 juni een sociaal akkoord gesloten met de raad van bestuur. De vakbonden zullen dat met een positief advies voorleggen aan hun leden. Als die instemmen is de weg vrij voor de reorganisatie van de stafafdelingen. De bonden van DLO gingen al eerder akkoord.

Het sociaal plan geldt voor medewerkers van stafafdelingen. Daar werken mensen met een contract bij de universiteit, en medewerkers van DLO door elkaar. Een belangrijk twistpunt in de onderhandelingen was het bepalen van de ontslagvolgorde. De bonden van de universiteit wilden dat er twee lijsten zouden worden opgesteld, één voor de universiteit, en één voor DLO. De raad van bestuur wilde één lijst.
Carla van Zwaaij, woordvoerster van vakbonden: ‘De raad van bestuur gaat nu op die weg verder, maar op eigen risico. Als bonden hebben we gezegd dat wij daar geen verantwoordelijkheid voor willen nemen. Integendeel, wij zullen mensen die bezwaar willen maken tegen de procedure terzijde staan. Onze juristen denken dat er een gerede kans is dat zij in het gelijk worden gesteld.’
Bonden en bestuur werden het ook op een ander punt niet eens. De bonden wilden graag een ruimhartige prepensioenregeling, maar de raad van bestuur wilde de universitaire medewerkers niet meer bieden dan medewerkers van DLO. AbvaKabo woordvoerder Carla van Zwaaij: ‘De reden om te reorganiseren is bij de universiteit heel anders dan bij DLO. Bij DLO gaat het financieel heel slecht, maar bij de universiteit is het een beleidskeuze. Wij vonden het daarom gerechtvaardigd om onze mensen een andere regeling aan te bieden, maar daar wilde het college van bestuur onder geen beding mee akkoord gaan.’ Medewerkers die vervroegd met pensioen willen, hebben volgens het sociaal akkoord recht op zeventig procent van hun laatstverdiende loon.
De bonden leggen het akkoord toch met een positief advies voor aan hun leden. Pluspunten zijn volgens Van Zwaaij de lengte van de periode – ten minste vijftien maanden - waarin Wageningen UR moet zoeken naar een nieuwe functie voor overtollig personeel. Verder zijn er regelingen afgesproken voor mensen die zelf een nieuwe baan vinden of een eigen bedrijf willen starten. Van Zwaaij verwacht dat de leden zich half juli uitspreken over de plannen. / KV