Nieuws - 19 november 2015

Akkoord over cao voor DLO-medewerkers

tekst:
Rob Ramaker

Wageningen UR en de vakbonden hebben een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor DLO-medewerkers. De salarissen gaan 2 keer met 1,5 procent omhoog, waarvan de eerste verhoging op 1 januari 2016 plaatsvindt.

Foto: de vakbonden voerden met briefkaarten actie voor een betere cao voor DLO-medewerkers.

Ook krijgen medewerkers komende december een eenmalige uitkering van 1,5 procent van hun jaarsalaris. Verder staan er afspraken in over het beëindigen van ‘stille’ mini-reorganisaties en het verhogen van de AOW-leeftijd.

Het akkoord bevat wel een onzekere factor. De tweede helft – een loonsverhoging in oktober 2016 – wordt alleen uitgevoerd wanneer Wageningen UR en de vakbonden het voor 1 juli eens zijn hoe de WW-regeling kan worden ‘gerepareerd’. Door een wetswijziging loopt de maximale duur van de WW-uitkering komende jaren terug van 3 naar 2 jaar. De vakbonden willen vasthouden aan de langere duur. De partijen bekijken in een ‘studie’ hoe dit in de praktijk kan worden gebracht.

Het was hard werken en ik ben blij dat het erop zit.
Rob van Baalen, hoofdonderhandelaar namens FNV overheid

Rob van Baalen, hoofdonderhandelaar namens FNV Overheid, vertrouwt er op dat dit goedkomt: ‘Op hoofdlijnen zijn we er uit, dit gaat om het invullen van technische details.’ Het huidige akkoord schept hier tijd voor, terwijl de salarisverhoging alvast door kan gaan. Mocht er geen overeenkomst komen dan is de tweede loonsverhoging van de baan. Ook loopt de cao in dat geval al af op 1 juli 2016 en niet op 1 april in 2017.

De raad van bestuur is blij dat eindelijk een overeenkomt is gesloten, laat woordvoerder Simon Vink weten. Een eerdere overeenkomst werd bij een vakbondsraadpleging verworpen. Al met al is meer dan twee jaar onderhandeld over de nieuwe cao. ‘Dit akkoord bevat een mooie salarisverhoging van 1,5 procent’, zegt Vink, ‘en dat was hoog tijd.’ Ook Van Baalen is tevreden met de uitkomst. Hij vindt het aanbod veel beter is dan hetgeen voor de zomer op tafel lag. ‘Maar het was hard werken en ik ben blij dat het erop zit.’

De vakbonden leggen het akkoord nog voor aan hun achterban. Uiterlijk 30 november wordt duidelijk of het wordt geaccepteerd.