Nieuws - 20 september 2011

Ajax-commissaris onderzoekt draagvlak bij VHL

Verandermanager Steven ten Have gaat onderzoeken of er genoeg draagvlak is voor het gevoerde beleid onder het personeel van Van Hall Larenstein (VHL). Het college van bestuur kondigde vorige week een onderzoek aan vanwege het langslepende conflict met het VHL-personeel. Het rapport van Ten Have bepaalt de toekomst van VHL binnen Wageningen UR. Hierbij is 'ontvlechting van de hogeschool een optie,' schreef collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen in zijn brief van 13 september.

fotoCAKMG804.jpg
 
Het organisatiebureau van Ten Have voert vanaf deze week zes weken lang individuele gesprekken met medewerkers en studenten. Daarna vinden er groepsdiscussies plaats. Het geheel resulteert in een definitief advies voor de toekomst van VHL. Ten Have is een grote naam als het aankomt op veranderingen in organisaties. Hij is hoogleraar Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bovendien zit hij in de Raad van Commissarissen van het CITO, de ABN-AMRO en de voetbalclub Ajax.  
Binnen VHL bestaat al langer onvrede over het gevoerde beleid. Dit kwam duidelijk naar voren bij de schorsing van opleidingsdirecteur Hans van Rooijen wegens een vermeend gebrek aan loyaliteit. Begin september organiseerde het personeel op de vestiging in Velp een alternatieve jaaropening. De directie annuleerde vervolgens de jaaropening in Leeuwarden.