Nieuws - 12 juli 2013

Aio's steeds vaker in de knel

Promovendi zijn kwetsbaar voor ongewenst gedrag. Het aantal aio's dat hulp inroept van bedrijfsmaatschappelijk werk is verdubbeld.

Dat blijkt uit het eindrapport 'In Gesprek' van de externe commissie die is ingesteld om ongewenst gedrag in de organisatie te onderzoeken. Aanleiding daarvoor zijn aanhoudende signalen uit de organisatie over intimidatie door collega's en leidinggevenden. De commissie voerde gesprekken met betrokkenen, waaronder zo'n zestig slachtoffers van ongewenst gedrag.
Co-auteurs
Ongewenst gedrag komt vooral daar voor waar sprake is van afhankelijke relaties. Nergens is die afhankelijkheid zo groot als tussen aio's en hun begeleiders, constateert de commissie. Voorbeelden van misbruik van die relatie zijn slechte begeleiding, zomaar verplaatsen van onderzoeksgelden en het oneigenlijk toevoegen van co-auteurs bij artikelen. Promovendi kloppen mede door dit soort gedrag steeds vaker aan bij het bedrijfsmaatschappelijk werk. Waren dat er voorheen jaarlijks zo'n twintig, dat aantal is de laatste twee jaar meer dan verdubbeld.
'Tone'
Het rapport doet een aantal aanbevelingen die moeten leiden tot een betere omgangscultuur. Belangrijk is de 'tone of the top'. De leiding zet de toon. Maar niet alle leidinggevenden hebben volgens de commissie voldoende empatisch vermogen. Aan de andere kant moeten werknemers meer durf en initiatief tonen en zich niet te afhankelijk opstellen. 'Aangeleerde hulpeloosheid', noemt de commissie die houding. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijkheid nemen als et gaat om hun inzetbaarheid in een snel veranderende omgeving en organisatie.
Samenwerken
Samenwerken is een van de kernwaarden van Wageningen UR. Maar die samenwerking kan stukken beter. Nu het economisch slecht gaat, kijkt iedereen vooral naar zijn toko, constateert de commissie. Door dit 'ieder-voor-zich-klimaat' blijkt het in de praktijk bijvoorbeeld moeilijk om personeel uit te wisselen. De commissie stelt daarom voor samenwerking meer te belonen.  Collega's moeten bovendien met elkaar in gesprek over de kernwaarden van de organisatie en hoe je die vertaalt naar gedrag. Uitgangspunt daarbij is dat nietsdoen en wegkijken bij ongewenst gedrag niet meer acceptabel is.