Nieuws - 23 februari 2011

Aio blijft personeelslid in Wageningen

Wageningen wil van promovendi geen 'bursaal' maken. 'Een promotieplaats moet aantrekkelijk blijven', aldus Johan van Arendonk.

'Aio's zijn een wezenlijk onderdeel van de wetenschappelijke staf. Het zijn startende onderzoekers, geen studenten', stelt Van Arendonk, dean van de Wageningen Graduate Schools. Hij reageert op een voorstel van het kabinet dat universiteiten de mogelijkheid geeft om aio's voortaan als 'bursaal' een beurs te geven, in plaats van een salaris. Als het aan Van Arendonk ligt, gaat dit niet gebeuren in Wageningen.
'We moeten promovendi een baan geven als we het aantrekkelijk willen houden voor de kwalitatief goede studenten', zegt Van Arendonk. 'Een promotiebeurs of salarisverlaging zou ik betreuren.' Gaat hij dit adviseren aan de raad van bestuur? 'Ik heb niet gemerkt dat de raad van bestuur serieus naar het kabinetsvoorstel kijkt. Ik beschouw het als een proefballon van het kabinet.' Alle Nederlandse promovendi in Wageningen hebben nu een arbeidscontract. Daarentegen hebben nagenoeg alle buitenlandse promovendi in Wageningen een beurs, al dan niet in aanvulling op hun aanstelling in eigen land.
Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) wees  het kabinetsplan al eerder af. Promovendi voeren vergelijkbare werkzaamheden uit als universitair docenten, namelijk onderwijs en onderzoek, voert het PNN aan.