Nieuws - 1 januari 1970

Agrotechnologie en voeding krijgt meer geld met nieuw model

Agrotechnologie en voeding krijgt meer geld met nieuw model

Agrotechnologie en voeding krijgt meer geld met nieuw model

Het departement Agrotechnologie en voeding lijkt de winnaar te worden van
de nieuwe manier waarop het geld voor onderwijs aan de universiteit
verdeeld gaat worden. Het zal vier ton meer krijgen, terwijl
Omgevingswetenschappen er juist vier ton op achteruit gaat.
Dit blijkt uit een nota die de raad van bestuur aan de Gemeenschappelijke
vergadering heeft gestuurd. De nota gaat uit van een verdeelsystematiek die
is ontwikkeld door de commissie onder leiding van prof. Pim Brascamp. In
dit systeem is rekening gehouden met verschillende onderwijsvormen. Zo is
er voor een intensief practicum meer geld dan voor een hoorcollege. Het
nieuwe model houdt ook rekening met de studentenaantallen. De nota kijkt
hoe de verdeling van de geldstromen in het studiejaar 2002/2003 zou zijn
geweest als toen het model Brascamp al in gebruik zou zijn.
Volgens drs Henk Vegter van Onderwijs en studentaangelegenheden, die de
nota geschreven heeft deze doorrekening een voorspellende waarde voor de
komende jaren. Het verschil tussen de departementen Agrotechnologie en
voeding en Omgevingswetenschappen zal volgens hem in de praktijk iets
meevallen. Dat komt volgens Vegter doordat Omgevingswetenschappen zich meer
heeft gehouden aan het budget voor onderwijs. Departement Dier krijgt ruim
anderhalve ton meer te besteden voor gewoon onderwijs. De departementen
Plant en Maatschappij gaan er respectievelijk 1,4 en 0,9 ton op achteruit.
|
G.v.H.