Nieuws - 25 april 2002

Agrotechnologie en Voeding wil meer geld voor onderwijs

Agrotechnologie en Voeding wil meer geld voor onderwijs

Het departement Agrotechnologie en Voeding vindt dat het te weinig geld krijgt voor onderwijs. Volgens berekeningen van het departement komt het een miljoen euro per jaar tekort.

Het tekort leidt volgens prof. Fons Voragen, wetenschappelijk directeur van de kenniseenheid Agrotechnologie en Voeding, tot grote werkdruk bij het personeel van zijn departement. Het ziekteverzuim loopt daardoor op en is met zes procent nog nooit zo hoog geweest.

Voragen: "Wij zijn heel lang coulant geweest. Wij wisten dat het college van bestuur krap zat. Je wilt niet blijven zeuren. Maar een tekort bij Omgevingswetenschappen wordt wel gecorrigeerd. Bovendien lopen wij ertegenaan dat onze mensen het echt niet meer volhouden." Het tekort aan mensen wordt volgens Voragen extra scherp gevoeld doordat het personeel het toch al erg druk heeft met de reorganisatie van het onderwijs. Docenten moeten oude en nieuwe vakken naast elkaar verzorgen en lesmateriaal ontwikkelen voor de nieuwe vakken. Daarbij moet het departement zich voorbereiden op de komst van honderd Chinese bachelorstudenten in september. Voragen: "Over twee jaar krijgen we een nieuw instellingsplan. Dat is het moment om structurele oplossingen te vinden. Tot die tijd hebben we extra geld nodig om versterking in te voeren."

De departementen Agrotechnologie en Voeding en Omgevingswetenschappen hebben relatief veel studenten. Door de rekensystematiek die de universiteit hanteert, krijgen zij minder geld per student dan het studentarme Plantwetenschappen. De raad van bestuur heeft vorig jaar verschillende keren overlegd met de ondernemingsraad en de studentenraad over het oplossen van dat probleem. De raden hebben het bestuur in hun vergadering vorige week onder flinke druk gezet om snel een oplossing te vinden voor de problemen van Agrotechnologie. Als het bestuur half mei geen akkoord heeft gesloten met het departement, willen de studentenraad en de ondernemingsraad niet meer met de raad van bestuur overleggen totdat het probleem is opgelost. | K.V.