Nieuws - 1 januari 1970

Agrosysteemkunde strijdt om rode lantaarn

Agrosysteemkunde strijdt om rode lantaarn

Agrosysteemkunde strijdt om rode lantaarn

Eon student heeft zich dit jaar gemeld voor de opleiding Agrosysteemkunde. De minst populaire studierichting van Wageningen is wel wat gewend, maar oon is erg weinig. Vorig jaar hadden zich half maart toch nog acht belangstellenden gemeld. Eon troost: er zijn in universitair Nederland studierichtingen die nog minder in trek zijn. Spaanse taal en letterkunde in Leiden, Fins Oegrische taal en letterkunde in Groningen, Semitische talen en Griekse taal en letterkunde van de Universiteit van Amsterdam hebben nog geen enkele aanmelding

Ook voor Godgeleerdheid in Nijmegen heeft zich nog niemand gemeld. In Leiden en bij de Universiteit van Amsterdam hebben zich twee theologen-in-spe gemeld. Ook de sociaal-wetenschappelijke studie van de godsdienst in Amsterdam moet vrezen dat zij het volgend jaar zonder studenten moet doen: nul aanmeldingen

Studiecoördinator ir Arie Keetman van Agrosysteemkunde hoopt overigens dat er nog een paar studenten zullen komen, voordat de opleiding volgend jaar wordt opgeheven. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de open dag op 17 april en een doorstroomdag aan het eind van die maand. Dan moeten we toch op een student of vijf kunnen komen. K.V

Lucie van Westing, hoofd laboratorium Fruitteeltpraktijkonderzoek