Nieuws - 1 januari 1970

‘Agromisa kan NGO Food Valley worden’

De Wageningse ontwikkelingsorganisatie Agromisa bestaat zeventig jaar, maar bezint zich op de toekomst. Agromisa vierde de verjaardag vorige week donderdag met een bijeenkomst van oud-vrijwilligers die meepraatten over de toekomst van de stichting.

De voorloper van Agromisa werd in 1934 opgericht door studenten van KSV met de bedoeling katholieke missionarissen in overzeese gebieden bij te staan met landbouwkundig advies. Feitelijk is adviseren, in praktische en begrijpelijke taal, over landbouw en veeteelt nog steeds het belangrijkste werk van Agromisa. Alleen bestaat de doelgroep niet meer uit missionarissen, maar uit kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden.
Ir. Wim van Vuure, voorzitter van het bestuur van Agromisa, maakte duidelijk dat Agromisa door de jaren heen een professionelere organisatie is geworden. Voorheen waren de vrijwilligers vooral studenten, nu zijn dat afgestudeerden. De stichting heeft ook zeven mensen in dienst en werkt samen met CTA en Wageningen UR.
Rector prof Bert Speelman zei op het jubileum dat de vrijwilligers trots mogen zijn, ‘al zit het niet in de aard van Agromisa om trots te zijn’. Wethouder economische zaken van de gemeente Wageningen dr. Rik Eweg opperde dat Agromisa een rol kan krijgen in Food Valley. ‘Er zijn in Food Valley bedrijven, overheden en kennisinstellingen vertegenwoordigd. Wat nog ontbreekt is een organisatie die het milieu en primaire producenten in ontwikkelingslanden vertegenwoordigd. Daar is wel behoefte aan, dat geeft ook het bedrijfsleven aan dat betrokken is bij Food Valley.’ Agromisa zou met haar kennis en netwerk onder organisaties van kleine boeren in ontwikkelingslanden die rol kunnen vervullen, dacht Eweg. / JT