Nieuws - 1 januari 1970

Agrojurist Bruil krijgt gelijk

Agrojurist Bruil krijgt gelijk

Agrojurist Bruil krijgt gelijk: de varkenswet deugt niet

Mr Willem Bruil, directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht, krijgt een jaar na dato alsnog gelijk: de Wet Herstructurering Varkenshouderij deugt niet. Afgelopen dinsdag vonniste de Haagse rechtbank in een kort geding dat was aangespannen door de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) dat de beperkingen die de wet oplegt ongeldig zijn

In het Wub in januari 1998 stelde Bruil dat de tien procent inkrimping die toenmalig landbouwminister Van Aartsen voorstelde in strijd was met het Europese marktordeningsrecht. Nu is hij verheugd om zijn gelijk, maar toch ook een beetje triest. Al met al hebben ze er een zootje van gemaakt.

Volgens Bruil kost het vonnis de regering in alle gevallen geld. Als minister Apotheker besluit de wet in te trekken en verder te gaan met het oude systeem, zullen claims volgen van boeren die door de reconstructie failliet zijn gegaan. Ook als hij besluit om met de wet verder te gaan, zullen schadeloosstellingen volgen. Als de wet blijft bestaan, maar de tien procent korting ongedaan wordt gemaakt, zullen boeren die zijn gekort schadeloosstelling eisen. De derde optie kost het minste, aldus Bruil, maar dan wordt de doelstelling van reductie van de varkenshouderij niet gehaald. Dit was te voorkomen geweest als het ministerie had geluisterd naar de kritiek, aldus Bruil. M.W

Een akker zo hard dat een vliegtuig erop kan landen