Nieuws - 22 juni 2006

Agrobiodiversiteit verbeteren via de markt

De biodiversiteit van lokale rijstsoorten, groenten en varkensrassen in Azië in stand houden door boeren te helpen bij het vermarkten van de lokale soorten. Dat was het doel van het project Pedigrea, dat onlangs afgesloten is en onder meer een leesbaar handboek opleverde.

In het handboek lezen lokale trainers hoe ze van week tot week een training kunnen opzetten over het vergroten van de agrobiodiversiteit van lokale soorten en een betere vermarkting daarvan. In gebieden waar veel moderne rijstrassen met een hogere opbrengst zijn geïntroduceerd, is dat bijvoorbeeld belangrijk. Boeren leren hoe ze kruisingen tussen moderne soorten en lokale soorten kunnen selecteren. Die laatste hebben bijvoorbeeld een betere smaak, of zijn makkelijker te dorsen.
Onderzoekers van het Centrum voor Genetische Bronnen leerden in het project de trainers hoe ze soorten kunnen selecteren, economen van het LEI deden marktonderzoek naar vermarkting van de lokale soorten in de steden.
‘Het project heeft de autonomie van boeren vergroot doordat ze zelf de bekwaamheden hebben eigengemaakt om soorten te kruisen en te selecteren’, zegt dr. Bert Visser, de projectleider van Pedigrea (Participatory Enhancement of Diversity of Genetic Resources in Asia). De trainingen zijn participatief van opzet. Visser verwacht daarom dat het bereik van het project niet beperkt blijft tot de drieduizend boeren die binnen het project training hebben gekregen. De trainers hebben immers geleerd hoe ze de nieuwe kennis ook weer aan anderen kunnen doorgeven. Behalve rijst zijn er ook projecten over lokale groentesoorten en varkensrassen geweest. / Joris Tielens