Organisatie - 1 januari 1970

Agri-ProFocus ondersteunt producenten

Op donderdag 31 maart is Agri-ProFocus opgericht, een samenwerking van banken, ontwikkelingsorganisaties en landbouworganisaties, waar ook Wageningen UR aan deelneemt.

Agri-ProFocus is de uitkomst van de commissie Doornbos, die een half jaar geleden op verzoek van minister van ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne de aanzet gaf voor de oprichting. Bedoeling is dat de organisatie gaat bemiddelen bij vragen van producentenorganisaties in ontwikkelingslanden. Agri-ProFocus zoekt bij die vragen de juiste partners uit banken, landbouw- en ontwikkelingsorganisaties én Wageningen UR. De producentenorganisaties hoeven dan niet alle partijen apart te benaderen. De organisatie stelde vorige week een bestuur samen, waarin ook universiteitshoogleraar prof. Rudy Rabbinge zit.
Producentenorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen in economische ontwikkeling en de ondersteuning ervan is een belangrijk thema geworden binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Projecten die Agri-ProFocus als eerste in behandeling heeft zijn bijvoorbeeld ondersteuning van katoenproducenten in West Afrika en ketenontwikkeling voor mango in Andhra Pradesh, India. Afgelopen dinsdag werd ook voor het eerst een expertmeeting georganiseerd in Wageningen door Agri-ProFocus. / JT