Nieuws - 28 januari 2010

Agrarische Geschiedenis tot de zomer in onzekerheid

De kenniseenheden gaan beoordelen of hoogleraren die met pensioen zijn of gaan, moeten worden opgevolgd.
Nieuw leerstoelenplan op komst.

Op 1 januari ging de Wageningse hoogleraar Agrarische Geschiedenis, Pim Kooij, met emeritaat. Of hij wordt opgevolgd, is pas komende zomer duidelijk.
Momenteel werkt de Social Sciences Group (SSG) aan een aanpassing van het leerstoelenplan: welke leerstoelen moeten blijven of stoppen, welke leeropdrachten moeten aangepast en welke nieuwe leerstoelen zijn nodig?
Kooij was deeltijdhoogleraar in Wageningen. Hij had ook een parttime aanstelling in Groningen. Die universiteit wil hem vervangen door een voltijds hoogleraar, zodat de samenwerking met Groningen niet meer mogelijk is. ‘We kunnen ons geen universiteit zonder geschiedenis voorstellen’, zegt SSG-directeur Ruud Huirne. Maar een volledig opgetuigde leerstoel zit er waarschijnlijk ook niet in. Geschiedenis moet weer op zoek naar een slimme combinatie met een andere universiteit. Voorlopig zijn de historici ondergebracht bij hoogleraar Arthur Mol van de leerstoel Milieusociologie.
 
Pensioen
Er zijn meer mutaties op komst in de Leeuwenborch. Een structuurcommissie houdt de leeropdracht van Landbouwpolitiek en plattelandsbeleid tegen het licht, nu Arie Oskam met emeritaat is gegaan. Verder bereikt Paul Richards, hoogleraar Technologie en agrarische ontwikkeling, deze zomer de pensioengerechtigde leeftijd. In de komende vier jaar stoppen nog eens een kleine tien hoogleraren bij SSG vanwege pensioen, zegt Huirne. Of en hoe ze worden opgevolgd, moet de komende maanden duidelijk worden. Hij wil de gelegenheid aangrijpen om leeropdrachten en onderzoekers te clusteren in grotere eenheden.
Ook de andere kenniseenheden houden de leerstoelen momenteel tegen het licht. Medio maart moeten de kenniseenheden hun voorstellen indienen bij rector Martin Kropff, die rond de zomer een nieuw leerstoelenplan gaat presenteren.