Nieuws - 1 januari 1970

Agrarisch natuurbeheer toepassen op populaire graslanden

Agrarisch natuurbeheer toepassen op populaire graslanden

Agrarisch natuurbeheer toepassen op populaire graslanden


Grasland in Zeeland met agrarisch natuurbeheer herbergt meer weidevogels
dan gangbaar beheerde percelen, maar dat komt vooral doordat die percelen
van oudsher al populairder zijn bij weidevogels. Dat schrijven dr David
Kleijn en Gerard van Zuijlen in het laatste nummer van tijdschrift De
Levende Natuur. Volgens Kleijn kan juist op zulke percelen agrarisch
natuurbeheer helpen bij het succesvol voortplanten van weidevogels.

Kleijn van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie en Van Zuijlen
maakten een nieuwe analyse van de monitoring van zeven percelen met
weidevogelbeheer, een vorm van agrarisch natuurbeheer, in de provincie
Zeeland in de jaren 1989, 1992 en 1995. Er is volgens Kleijn en Van Zuijlen
geen verschil in de ontwikkeling van de populatie weidevogels in percelen
met en zonder weidevogelbeheer. Wel zitten op de percelen met
weidevogelbeheer meer weidevogels dan op de percelen met gangbaar beheer,
maar dat is al zo voordat weidevogelbeheer wordt toegepast. De onderzoekers
denken dat dit komt doordat die percelen altijd al populairder waren bij
weidevogels, bijvoorbeeld omdat de grondwaterstand daar voor hen prettiger
is. Van grutto's is bekend dat ze elk jaar op bijna dezelfde plek nestelen.
De studie vormt een aanvulling op het geruchtmakende onderzoek van Kleijn
en zijn hoogleraar prof. Frank Berendse, waarin duidelijk werd dat
agrarisch natuurbeheer nauwelijks effectief is. Volgens Kleijn en Van
Zuijlen kunnen zij door vergelijking over drie jaar van percelen met en
zonder weidevogelbeheer nu meer zeggen over de ontwikkeling van het aantal
weidevogels op die percelen.
Het onderzoek van Kleijn en Van Zuijlen is een bevestiging van de
conclusies van Berendse en Kleijn, maar geeft volgens Kleijn tegelijkertijd
een aanwijzing om agrarisch natuurbeheer wel effectief in te zetten. ,,Uit
ander onderzoek blijkt dat weidevogels dankzij het later maaien wel
succesvoller zijn bij de voortplanting'', aldus Kleijn. Door agrarisch
natuurbeheer in te zetten op percelen waar weidevogels al graag komen,
wordt het beheer effectiever, stelt Kleijn. |
M.W.
Kieviten bewaken hun territorium op een perceel in de Yerseke Moer.
| Foto Ruben Smit