Nieuws - 1 januari 1970

Agrarisch gebied opvallend soortenarm

Slechts tien procent van de soorten vaatplanten en loopkevers is afhankelijk van het agrarische gebied. Dat is opmerkelijk, omdat het landbouwgebied zeventig procent van Nederland beslaat. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra en Plant Research International naar het belang van landbouwgebied voor de biodiversiteit.

Het is een eerste vingeroefening, vertellen dr Joost Lahr van Alterra en dr Kees Booij van PRI. Uit een literatuuronderzoek bleek dat noch in Nederland, noch in het buitenland bekend is welk percentage dieren- en plantensoorten afhankelijk is van de landbouwgebieden. 'Maar de Waddenzee is bijvoorbeeld ook nooit apart bestudeerd', aldus Booij. 'Er komt nu ook een onderzoek naar de Ecologische Hoofdstructuur.'
De studie is van belang, omdat Nederland in internationale verdragen (de conventies van Rio de Janeiro en Bern) heeft beloofd om de biodiversiteit in het land duurzaam te behouden. Het onderzoek is een eerste in zijn soort, aldus Lahr, en is vooral gericht op de methodiek waarmee je kunt vaststellen welk percentage van de soorten afhankelijk is van een gebied. Zo vergeleken de onderzoekers bij de vaatplanten de zeldzaamheid van soorten met het voorkomen in landbouwgebieden.
De uitkomst is wel te verklaren, vindt Lahr, omdat er alleen gekeken is naar productieve landbouwgebieden. 'Die blijken dus relatief soortenarm. Maar je maakt een momentopname', relativeert hij. 'Vijftig jaar geleden waren er veel meer soorten op agrarisch gebied. Er zit dus een enorme potentie in dat gebied, dat is voor mij belangrijker dan het huidige percentage.' / MW