Nieuws - 26 september 2002

Afvalwater laatste redmiddel voor dorstige Palestijnen

Afvalwater laatste redmiddel voor dorstige Palestijnen

De Palestijnen moeten meer gebruik maken van hun eigen huishoudelijk afvalwater, meent de gepromoveerde milieutechnoloog dr Nidal Mahmoud. Zuivering en gebruik ervan in de landbouw is volgens hem noodzakelijk zolang Isra?l de controle blijft houden over de natuurlijke watervoorraden van de Palestijnen.

Mahmoud pleit voor inschakeling van kleinschalige biologische waterzuiveringsinstallaties op dorpsniveau. In Latijns Amerika worden die al sinds tien jaar op diverse plekken toegepast om te voorzien in schoon irrigatiewater. "Hergebruik van afvalwater hebben we lange tijd veronachtzaamd. We moeten het nu zien te maximaliseren", zegt de Palestijn.

Volgens Mahmoud is het afvalwater een van de laatste redmiddelen voor de Palestijnen, die hun schone watervoorraden voor hun neus zien weggekaapt. "De Isra?li?rs gebruiken tachtig procent van de grondwatervoorraden op de westelijke Jordaanoever, en laten ons zo de meeste dagen van het jaar dorstig achter. De Isra?lische controle over ons water heeft geleid tot veel frustratie."

Mahmoud heeft vertrouwen in de biologische zuiveringsinstallaties die oorspronkelijk zijn ontwikkeld door de Wageningse milieutechnoloog prof. Gatze Lettinga. In deze relatief kleine, zogeheten UASB-reactoren, breken bacteri?n de afvalstoffen in het aangevoerde water af. "Op dit moment dumpt het overgrote deel van de Palestijnen hun huishoudelijk afvalwater in nabijgelegen rivierbeddingen. De weinige waterzuiveringssystemen die er zijn, zijn erg oude, overbelaste vijversystemen met een geringe zuiverende werking."

Mahmoud heeft in zijn lab de conventionele UASB-reactor, zoals die wordt toegepast in Latijns Amerika, aangepast aan de natuurlijke omstandigheden in het Midden-Oosten. Door de lagere temperaturen aldaar en de hogere concentratie afvalstoffen in het water werkt de bacteri?le zuivering in de conventionele reactoren te traag. Gecombineerd met een vergister die de groei van bacteri?n versnelt, werkt de reactor echter wel adequaat, bleek uit Mahmouds experimenten. "Deze installatie kost weinig, is gemakkelijk te onderhouden en kan overal ingezet worden. De Palestijnen kunnen hiermee nu ook water biologisch zuiveren, even effici?nt als in Latijns Amerika." | H.B.

Mahmoud promoveerde op 16 september bij prof Gatze Lettinga, hoogleraar in de ana?robe zuiveringstechnologie en hergebruik van afvalstoffen, en bij prof. Huub Gijzen, hoogleraar Milieubiotechnologie bij het International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) in Delft.