Nieuws - 30 november 2006

Afvalreductieproject mislukt

Met nieuwsbrieven, een website, een afvalloterij en een cursus ‘koken met restjes’ probeerde hogeschool Van Hall Larenstein de afvalproductie in een wijk in Leeuwarden te verminderen. Resultaat: de wijk is méér afval gaan produceren.

Een jaar geleden sloot de gemeente Leeuwarden een weddenschap af met de MTV-wijk (Muziek-, Transvaal-en Vogelbuurt). Als het de wijk lukte in een jaar de hoeveelheid restafval met 12,5 procent te verminderen, zou de wijk 12,5 duizend euro krijgen voor een zelf te bepalen doel.
Studenten van de richting Training en consultancy begeleidden de bewoners. Er werden bijeenkomsten gehouden en nieuwsbrieven neergelegd bij winkels met tips over het omgaan met afval uit die winkel. Bijzonder waren de kookcursus ‘koken met restjes’, om het weggooien van eten te verminderen, en de afvalloterij. ‘Mensen konden een kaartje aan hun containers hangen om mee te doen’, legt Karin Brouwer van Training en consultancy uit. ‘In deze containers werd gekeken of het afval goed geschieden was. Als dat zo was, maakten ze kans op teruggave van de afvalstoffenheffing, toch iets van driehonderd euro.’
Het mocht allemaal niet baten. Uit een recente meting bleek dat de hoeveelheid restafval juist met 1,2 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De tips voor afvalscheiding zijn ook niet goed aangekomen. Vorig jaar bestond het restafval voor negen procent uit gft-afval, nu is dat zelfs 21 procent.
Brouwer gist nog naar de oorzaak. ‘We hebben al eens een succesvol afvalproject gehad in een andere wijk. En we hebben in verschillende wijken voorlichting gegeven over waterketens en over energiebesparing. Je zag daar dat we door bewustwording echt gedragsverandering teweegbrachten. Nu lukte dat niet. De belangrijkste oorzaak is denk ik toch gewoon onverschilligheid. We moeten nu komen tot een soort gebruiksaanwijzing voor deze wijk, zodat mensen toch het belang van afvalvermindering inzien. We moeten hier het knopje nog vinden, zeg maar.’