Nieuws - 20 september 2007

Afval bestaat niet

Duurzaamheid heeft in de afgelopen jaren een plekje veroverd op ‘de agenda’. Niet alleen op wereldschaal - Al Gore - maar ook lokaal. Dit neemt niet weg dat een holistische benadering van duurzaamheid nog steeds broodnodig is.
Duurzaamheid is een van de belangrijkste onderwerpen voor Wageningen UR. Het lijkt daarom logisch dat de organisatie het voortouw neemt bij het zoeken naar nieuwe ideeën op dit gebied en naar manieren om deze in praktijk te brengen. Daarnaast is het belangrijk dat WUR deze principes ook zelf toepast. Dit blijkt helaas niet altijd gemakkelijk en gebeurt dan ook nog veel te weinig.
Een van de meest vernieuwende, praktische ontwikkelingen op dit moment is de beweging Cradle to Cradle. Ecologische principes integreren in industrieel ontwerp is de kern van de beweging. Door afval niet te zien als nutteloos (afval is voedsel), gaat deze innovatieve benadering veel verder dan conventionele recycling. Hiermee heeft Cradle to Cradle de potentie om people, planet and profit te integreren. Een mooi voorbeeld is een groot project in Venlo, waar alle betrokkenen in de omgeving een ambitieus plan hebben gelanceerd om Cradle to Cradle in de praktijk te brengen.
De raad van bestuur van Wageningen UR is uitgedaagd door prof. Louise Vet, directeur van NIOO-KNAW, om iets soortgelijks te doen in Wageningen. Met de kennis, het netwerk en de creativiteit in de organisatie is het de ideale plek om een Cradle to Cradle-walhalla te realiseren, aldus Vet. Warmte van broeikassen kan gebouwen verwarmen, organisch materiaal kan plastic op oliebasis vervangen en toekomstige ontwikkelingen op de Wageningen Campus kunnen landschapsplanning met ecologisch verantwoord ontwerp combineren.
Afgaande op het uitblijven van een antwoord lijkt het vooralsnog alsof de raad van bestuur het idee het liefst bij het oud vuil zet. De ironie is dat dit precies het soort denken is waar Cradle to Cradle zich tegen verzet; afval bestaat niet. Wij denken dat Cradle to Cradle veel mogelijkheden voor Wageningen UR biedt en hopen dat iedereen, inclusief de raad van bestuur, bereid is om hierover na te denken. Het zou zonde zijn om te verzuimen het WUR-motto Science 4 Impact op deze manier te recyclen.

Mattijs Smits, namens het Wageningen Environmental Platform (WEP)

PS: Op woensdag 26 september wordt de documentaire over Cradle to Cradle vertoond op Zeezicht, Mail naar email('wep','wur.nl'); voor informatie.