Nieuws - 1 januari 1970

Afstudeerwerkplekken bij Plant niet optimaal

Er is geen direct zonlicht, de tafel bestaat uit een lange plank, in de winter bevriezen je vingers en in de zomer overstijgt de temperatuur die van de Sahara. Een aantal van de studenten die hun afstudeerscriptie schrijven bij de Plant Sciences Group zal hier ogenblikkelijk hun afstudeerwerkplek in herkennen.

Bram Lokker, student-lid van de ondernemingsraad deed een inventarisatie naar de kwaliteit van de afstudeerwerkplekken bij Plant. Lokker concludeert dat de situatie weliswaar niet overal slecht is, maar dat de meeste leerstoelen pas maatregelen treffen als het kalf reeds verdronken is. Het geld dat het departement Plantenwetenschappen beschikbaar had voor het verbeteren van werkplekken, is grotendeels gestoken in ergonomisch verantwoorde stoelen voor het personeel. Er wordt slechts sporadisch geïnvesteerd in werkplekken voor studenten.
De directie van de kenniseenheid vindt dat afstudeervakkers hun problemen moeten aankaarten bij de leerstoelgroephouder. Volgens Lokker zullen studenten dat niet snel doen, omdat diezelfde leerstoelgroephouder in veel gevallen ook het afstudeervak van de student (mede) beoordeelt.
Volgens Francien Peterse, voorzitter van de Progressieve Studenten Fractie zou de raad van bestuur de kenniseenheden moeten verplichten een bepaald aantal goedgekeurde werkplekken voor studenten te maken. Dat aantal zou in verhouding moeten staan met het aantal studenten van op kenniseenheid. ,,Een RSI-bestendige werkplek is het recht van elke student die aan zijn afstudeervak werkt'', aldus Peterse.
In een afstudeerruimte van het departement Plantenwetenschappen op Haarweg 333 staan een stuk of vijf pc's met daarachter ijverig tikkende studenten. ,,Ik vind het niet zo prettig dat hier geen daglicht binnenkomt'', verzucht een studente. Het maakt haar daarentegen niet zoveel uit dat de tafels en monitoren niet in hoogte verstelbaar zijn. ,,En op de Nieuwlanden was mijn stoel veel erger dan hier.''
Even verderop zijn in een gangetje vier afstudeerwerkplekken gebouwd. Ook hier biedt het meubilair geen garantie tegen muisarmen, maar de studenten klagen er nauwelijks. ,,Ik heb in derdewereldlanden mijn ledematen wel eens onder krakkemikkiger bureautjes moeten proppen'', zegt Michiel de Vries, zesdejaars Tropisch landgebruik. De vries vind het wel bezwaarlijk dat het 's middags meer dan dertig graden wordt en het raam bijna niet open kan. ,,En als je het raam opendoet komt er allemaal rook binnen van het personeel dat buiten zit te roken'' | G.v.H.