Nieuws - 1 januari 1970

Afstudeervak in derde studiejaar vanaf 2000

Afstudeervak in derde studiejaar vanaf 2000

Afstudeervak in derde studiejaar vanaf 2000

De onderwijsinstituten en prorector prof. dr Bert Speelman van de Landbouwuniversiteit zijn het eens geworden over de structuur van de nieuwe opleidingen. Ze hebben een schema omarmd van dr ir Kees de Gooijer, de kersverse voorzitter van onderwijsinstituut Technologie en Voeding. Speelman presenteerde het plan op 1 april aan de studenten- en de ondernemingsraad


In het onlangs gepresenteerde instellingsplan van de universiteit was de structuur van de nieuwe opleidingen nog onduidelijk. Het bestuur gaf aan dat de Wageningse opleidingen volgens het Angelsaksische BSc-MSc-model worden opgebouwd, maar een gedetailleerde opzet ontbrak. Volgens het schema van De Gooijer zullen studenten de eerste drie jaar van de opleiding (BSc) afsluiten met een viermaands afstudeervak. Het onderwijs zal gegeven worden in blokken van vier studiepunten. Alleen in de laatste periode komen vakken voor van minder dan vier studiepunten. Die periode is vooral bedoeld voor practica en veldwerk

Door de propedeuses moet een rode draad lopen van onderwijselementen die de studenten een goed beeld geven van het vervolg van de opleiding. Voor de vierjarige opleidingen Internationale ontwikkelingsstudies en Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, die niet passen in het 3+2-schema, duurt de BSc-fase twee jaar

De Nederlandse studenten zullen hun MSc-programma beginnen met een stage van een half jaar. Die stage moet hen in staat stellen om op grond van hun praktijkervaringen eventueel een nieuwe wending aan hun studie te geven. Nu gaan veel studenten pas aan het eind van hun studie op stage. Instromers vanuit het hbo, die vaak al op stage zijn geweest, krijgen in die periode een aantal vakken die de reguliere studenten al in de eerste drie jaar hebben gehad. Halverwege het vierde jaar komen de studenten vanuit het hbo en de reguliere studenten samen in de collegebanken om verdiepende vakken te volgen. Dan komen ook de internationale studenten naar Wageningen

De nieuwe onderwijsprogramma's zullen in september 2000 starten. Voor elk van de dertien nieuwe richtingen zijn nu projectteams bezig om daar invulling aan te geven. Volgens de studentenbond WSO zijn er grote verschillen in de voortvarendheid waarmee de verschillende onderwijsinstituten de opleidingen vormgeven. De opleidingen van het instituut Technologie en Voeding lopen voorop, de instituten Maatschappijwetenschappen en Omgevingswetenschappen lopen achter

De raad van bestuur heeft voor het BSc-MSc-model gekozen, omdat het de internationale MSc-programma's wil onderbrengen bij de Nederlandse opleidingen. Het MSc-onderwijs zal daarom in het Engels gegeven worden. Volgens het bestuur zijn aparte internationale programma's te duur. Bovendien is de titel Master of Science internationaal beter herkenbaar dan ingenieur. K.V