Nieuws - 1 januari 1970

Afstandsonderwijs

In het kader van het nieuwe instellings- en ondernemingsplan (IP/OP) stelt de werkgroep Internationalisering voor om binnen Wageningen UR een organisatie op te richten die onderwijs via internet gaat aanbieden.

Met distance learning kan het onderwijsaanbod worden uitgebreid, zonder dat er meer studenten naar Wageningen hoeven te komen. Volgens de werkgroep is er binnen Wageningen UR reeds veel ervaring opgedaan met deze vorm van onderwijs en kan door bundeling van de krachten een kostendekkend aanbod van nieuwe opleidingen en cursussen worden gerealiseerd. / JH