Nieuws - 15 november 2012

'Afspraken tenure track verkeerd uitgevoerd'

Ook voor zittend personeel gelden de strenge criteria. Medezeggenschap dreigt met juridische stappen.

Wageningse onderzoekers worden mogelijk in hun carrièrekansen gehinderd omdat de universiteit hen ten onrechte in een tenure track plaatst. Dat zegt de medezeggenschap van Wageningen UR. Bij de invoering van het wetenschappelijk loopbaanbeleid in 2009 is volgens de WUR-council overeengekomen dat het niet geldt voor zittende onderzoekers. Maar de universiteit zou zich niet aan die afspraak houden.
In een brief aan de raad van bestuur heeft de WUR-council de invoering van de tenure track voor huidig personeel daarom 'nietig' verklaard. Als het bestuur en medezeggenschap er niet binnen zes weken uit komen, gaat de medezeggenschap naar de geschillencommissie. 'Mocht dat geen goede uitkomst oplevert, dan gaan we naar de rechter. Liever komen we tot een nette oplossing, maar als het moet, dan doen we het. Als je deze principiële stap zet, moet je bereid zijn tot het einde door te gaan.'
Up or out
Het nieuwe loopbaanbeleid werd ingevoerd om toptalent naar Wageningen te halen en te behouden. Het komt erop neer dat wie voldoet aan - stevige - beoordelingscriteria na zo'n twaalf jaar beloond wordt met een persoonlijk hoogleraarschap. Wie niet voldoet, valt af. In de volksmond heette tenure track al snel up or out.
De medezeggenschap geeft aan dat ze in 2008 heeft ingestemd met tenure track, onder voorwaarde dat zittend personeel vrijwillig mag instappen en daarnaast haar rechtspositie en bevorderingsvoorwaarden behoudt. Kortom, de universitair docent die hogerop wil, moet dat kunnen volgens de oude voorwaarden. Nu constateert de medezeggenschap dat ook zittend personeel met de strenge criteria van de tenure track wordt geconfronteerd.
Directeur Tineke Tromp van de afdeling HRM bevestigt dat: 'Als zittend personeel een volgende stap in de carrière wil maken, dan moet ze voldoen aan de criteria van tenure track. We willen immers geen tweederangs wetenschappers. Dat is de lijn, dat is uit-en-te-na besproken. De medezeggenschap vindt kennelijk van niet, dat moeten ze dan maar hard maken.'
Ongelijke kansen
Dat de medezeggenschap er nu pas mee komt, heeft te maken met de evaluatie van het academische loopbaansysteem, begin dit jaar. Na die evaluatie en een rondgang door de organisatie concludeerde de medezeggenschap dat de afspraken niet zijn nagekomen. Ook krijgen niet alle onderzoekers dezelfde kansen, beweert voorzitter Cees van Dijk van de WUR Council. 'Uit onze inventarisatie blijkt dat kenniseenheden hier verschillend mee omgaan. Bij sommige science groups worden nog steeds mensen aangenomen volgens het oude systeem. Dat is rechtsongelijkheid.' Van Dijk wil zijn inventarisatie overigens niet openbaar maken.
Op 8 november heeft de WUR council de invoering van tenure track voor zittend personeel ongeldig verklaard. Bestuur en medezeggenschap hadden op 14 november een eerste gesprek over de kwestie. De uitslag daarvan is nog niet bekend.  
Als het besluit uiteindelijk teruggedraaid wordt, heeft dat forse consequenties. Het betreft honderden onderzoekers. Zij die niet voor tenure track hebben gekozen, hebben mogelijk promotiekansen gemist, omdat ze niet voldeden aan de nieuwe criteria. Ook zijn er mogelijk tenure track-onderzoekers die niet aan de nieuwe eisen voldeden, maar in het oude systeem wel een carrièrestap gemaakt zouden hebben. Als een rechter beslist dat het beleid nooit voor hen had mogen gelden, kan dat leiden tot claims van medewerkers.