Nieuws - 14 maart 2011

Afspraak is afspraak

Een half jaar geleden schreef ik op deze plek dat wonderen bestaan. Dit als reactie op het bericht dat de Provinciale Staten van Noord-Brabant hadden besloten een halt toe te roepen aan de bouw van megastallen. Ik heb de krantenartikelen uitgeknipt en aan de muur gehangen. Om als het even tegenzit, daar hoop uit te putten. Nu weet ik dat ik ze er weer af kan halen en dat zelfs in het katholieke zuiden wonderen dun zijn gezaaid.

5-Joop-9423.jpg
Wat is er toch aan de hand in onze politiek? Naarmate het 'afspraak is afspraak' door de voormannen van het rechtse kabinet - in navolging van het orakel van Trots op Nederland - luider wordt geroepen, blijkt de werkelijkheid kneedbaar als zachte boter. Na de Ecologische Hoofdstructuur en de robuuste verbindingszones is Natura 2000 aan de beurt. Staatssecretaris Bleker liet in de week voor de statenverkiezingen weten vier gebieden te willen schrappen. Rechtszaken zullen volgen, waarbij de regering in het ongelijk wordt gesteld: op economische gronden zijn deze gebieden niet weg te strepen. Maar tegen die tijd zijn de stemmen allang geteld en is de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd.
Het is altijd goed om momenten van evaluatie in te bouwen. Net als voor de EHS geldt dat ook voor het Natura 2000-netwerk. Daar heeft de huidige regering een punt. Maar dan wel op basis van alle motieven en in goed overleg met de regionale spelers in het veld: landbouw, ondernemers, recreatie en natuur. Samenwerken in plaats van polariseren, binnen de kaders zoeken naar de juiste oplossingen en alternatieven. En dan is afspraak nog steeds afspraak.