Nieuws - 12 januari 2012

Afschaffen productschappen raakt DLO

'MKB verliest invloed op de innovatieagenda.'

Het afschaffen van de productschappen gaat de Wageningse DLO-instituten mogelijk zo'n vijfentwintig miljoen euro per jaar kosten, oftewel 8 procent van de omzet.  Eind december nam een meerderheid van de Tweede Kamer een motie aan waarin het einde van de productschappen wordt bepleit. De verantwoordelijke minister Kamp zal de motie waarschijnlijk uitvoeren.
Een van de taken van deze productschappen is de financiering van toepassingsgericht onderzoek in de land- en tuinbouw. Ze nemen om die reden deel aan de topsectoren Agrofood en Tuinbouw die nu in ontwikkeling zijn. Het productschap tuinbouw financiert 30 miljoen in de topsector Tuinbouw, de andere productschappen brengen projecten ter waarde van zo'n 21 miljoen in de topsector Agrofood.
Nieuwe organisatie
Productschappen financieren vooral toegepast onderzoek in de MKB-sector. Als dat gestaakt wordt, hebben de boeren en tuinders nauwelijks nog inbreng in de innovatieagenda van de topsectoren, denkt beleidsmedewerker Frank Bakema van Wageningen UR. Wel denk hij dat er vermoedelijk een andere organisatie komt voor collectief onderzoek. Een die gebaseerd is op vrijwillige deelname, en niet op verplichte afdrachten. Maar zo'n organisatiewijziging kost tijd en zal zeker niet geregeld zijn voor 1 maart, als de topsectorplannen worden gepresenteerd.