Nieuws - 1 januari 1970

Afrikanen moeten bij waterbeheer rekening houden met dieren

De gevolgen van waterbeheer en klimaatverandering op de beschikbaarheid van water voor grote Afrikaanse zoogdieren als olifanten, buffels en leeuwen zijn divers en moeilijk te bepalen. Maar er zou meer rekening mee gehouden moeten worden in het waterbeheer.

Dat stellen onderzoekers in een onderzoeksrapport dat op woensdag 21 april door vertegenwoordigers van het Wereld Natuur Fonds (WNF) is aangeboden aan ambassadeurs van Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia en Zuid-Afrika. In het rapport is voor het eerst een Afrika-breed beeld geschetst van de kennis die er is over de beschikbaarheid van water voor grote zoogdieren. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van leerstoelgroep Resource Ecology, het Enschedese opleidingsinstituut ITC en het rijksinstituut RIVM in opdracht van het WNF. De onderzoekers deden een literatuuronderzoek naar de kennis over grote zoogdieren en water, en modelleerden de effecten van klimaatverandering. Vooral nijlpaarden zijn gevoelig voor veranderingen in het waterbeheer. Roofdieren als leeuwen en panters hebben weinig last.
Met de studie willen WNF en onderzoekers aandacht vragen voor deze problematiek. Regeringen zouden meer rekening moeten houden met de effecten van waterbeheer op de grote zoogdieren - die in Afrika vaak veel toeristen trekken - stellen de onderzoekers. Parkbeheerders zouden er bij hun waterbeheer bijvoorbeeld op moeten letten de watervoorziening zo natuurlijk en gelijkmatig mogelijk te laten verlopen.
De klimaatverandering heeft volgens het onderzoek tot gevolg dat leefgebieden van dieren verschuiven en daardoor vaak ook afnemen. De leeuw heeft hierdoor in 2050 mogelijk zestien procent van zijn huidige leefgebied zal zien verdwijnen, terwijl er elders vier procent nieuw habitat zou zijn bijgekomen. | M.W.