Wetenschap - 1 januari 1970

Afrikaanse nomaden hebben ecologische corridors nodig

Afrikaanse nomaden hebben ecologische corridors nodig

Afrikaanse nomaden hebben ecologische corridors nodig


Wageningse ecologen adviseren het instellen van corridors in
landbouwgebieden in de Sahel, om de nomaden en hun vee tegemoet te komen.
Ook moet het beheer van graasgebieden worden ontwikkeld in samenspraak met
zowel nomaden als boeren.

Ondermeer in de Nigerdelta in Mali en rond het Tsjaadmeer in Kameroen komen
de rondtrekkende veehouders steeds meer in de verdrukking. Dr Joost Brouwer
van de leerstoelgroep Natuurbeheer in de tropen en ecologie van vertebraten
en onafhankelijk consultant Paul Scholte namen dit probleem onder de loep.
Om de nomaden meer zekerheid te bieden, adviseren de onderzoekers het
instellen van ecologische corridors waar geen akkerbouw en bebouwing mag
plaatsvinden. Men moet er niet te lang meer mee wachten, want dan is al het
land inmiddels geannexeerd door boeren, verwachten ze. Zelfs in de droge,
dorre Sahel wordt het druk. De bevolkingsdichtheid loopt op en het meeste
land wordt in gebruik genomen voor de teelt van gewassen.
Als men te lang wacht met corridors, zijn er alleen maar erg smalle stroken
van misschien vijftig meter mogelijk die tussen de landbouwgronden lopen,
vrezen de onderzoekers. Voor het vee zijn veel bredere corridors nodig.
Anders zal de oorspronkelijke vegetatie zo in de verdringing komen dat er
weinig te eten zal zijn voor de koeien en geiten, en het vee zal schade
toebrengen aan de naastliggende akkers.
De onderzoekers vinden het noodzakelijk dat er duidelijke
bestemmingsplannen worden gemaakt voor de Sahel. En dat zowel boeren als
herders worden betrokken in de totstandkoming van het beleid. In Mauritaniƫ
is hier een begin mee gemaakt, waar geprobeerd wordt het traditionele
herdersysteem in stand te houden. | H.B.