Nieuws - 5 november 2009

Afghaanse studenten naar VHL

Als alles goed gaat met de visaprocedures komen volgende week vijftien Afghaanse studenten in Wageningen aan. Ze hebben allemaal een bachelorstudie in Afghanistan afgerond en hebben al enkele jaren werkervaring. In Nederland gaan ze bij Van Hall Larenstein een eenjarige professionele master volgen. Drie studenten zullen zich in Velp bekwamen in Land and Water Management, de anderen in Wageningen in Chain Management of Rural Development.

De komst van de studenten maakt deel uit van een project vanuit het ministerie van LNV om het landbouwonderwijs in Afghanistan op poten te zetten. 'Na dertig jaar oorlog ligt het onderwijssysteem plat', vertelt Henk Jansen, adviseur internationale onderwijsprojecten bij VHL Wageningen. Nederland is het coördinerende donorland in dit project, dat getrokken wordt door Van Hall Larenstein. Eerst wordt er in Kabul een nationaal centrum voor toegepast onderzoek en documentatie en een lerarenopleiding opgezet. Ook komen er twee centra voor praktijkonderwijs, één in Kabul en één in Uruzgan. Als de Afghaanse studenten straks hun master hebben gehaald, kunnen ze aan de slag bij de landbouwlerarenopleiding in Kabul. Volgend jaar komen er weer vijftien studenten naar Nederland. 'Dit is nog maar de aanloop. We moeten het onderwijs vanaf de grond weer opbouwen', aldus Jansen. Het komend jaar zal een team van Van Hall Larenstein meedenken over de invulling van de onderwijsstructuur. Jansen doet dat grotendeels in Afghanistan zelf, hij krijgt een kamer op het Ministerie van Onderwijs in de hoofdstad./Alexandra Branderhorst