Nieuws - 1 januari 1970

Afgestudeerden tevreden

Gemiddeld heeft ruim één op de drie studenten bij het afstuderen reeds een baan, ze verdienen zo'n tweeduizend euro bruto per maand en zijn redelijk tevreden over hun universiteit. Dat is het beeld van de Wageningse afgestudeerden dat naar voren komt uit de afstudeerenquêtes van de afgelopen anderhalf jaar.

Sinds juni 2003 vraagt de afdeling Onderwijs studenten die zich aanmelden voor het afstuderen de afstudeerenquête in te vullen. Ongeveer de helft van de studenten vult de vragen over de arbeidssituatie en het studeren aan Wageningen Universiteit in. De resultaten worden na iedere afstudeerronde gepubliceerd en laten een vrij constant beeld van de Wageningse afgestudeerden zien over de afgelopen jaren. Alleen het percentage van de afgestudeerden dat bij de eerste aanstelling een vaste baan kreeg of daar uitzicht op had, daalde flink. Van gemiddeld vijfenzestig procent in 2003 naar dertig procent in 2004.
De meeste afstudeerders die direct aan het werk konden, vonden hun baan via een afstudeervak of stage. Maar ook vacatures op het internet of via vrienden, kennissen en medewerkers van de universiteit blijken belangrijke bronnen voor het vinden van een baan. Voor een kwart van hen is de universiteit ook hun eerste werkgever. Daarnaast komen veel afgestudeerden bij onderzoeksinstituten terecht.
Over hun studie in Wageningen zijn de jonge alumni over het algemeen redelijk positief. De royale hoeveelheid keuzemogelijkheden tijdens de studie springt er bovenuit en scoort steevast een acht. De samenhang tussen de vakken en de studiebegeleiding waarderen ze gemiddeld met een zeven. De voorbereiding op de beroepspraktijk scoort het laagst, een 6,5. / JH