Nieuws - 1 januari 1970

Afgestudeerden moeten sneller studentenkamers uit

Stichting Sociale Huisvesting Wageningen SSHW gaat per juli 2004 afgestudeerden en niet-studenten boven de dertig jaar de huur opzeggen. SSHW doet dat door de huurders aan de huurovereenkomst te houden, wat inhoudt dat ze binnen twee jaar na het afstuderen moeten vertrekken.

Omdat er genoeg kamers waren was het lange tijd niet nodig huurders aan de huurovereenkomst te houden. Omdat daar verandering in is gekomen moeten de bewoners op tijd vertrekken. Wel is een overgangsregeling ingesteld. Eerder al werd afgestudeerden die voor 1997 hun bul haalden en niet-studenten ouder dan vijfendertig de huur per 1 juli van komend jaar opgezegd. Onlangs kregen ook mensen die in 1998, 1999 en 2000 afstudeerden en studenten ouder dan dertig een brief dat ze per 1 juli 2005 hun kamer moeten verlaten. Iedereen die na 2000 is afgestudeerd moet per 1 juli 2006 vertrokken zijn. Vanaf juli 2004 krijgen afgestudeerden en niet-studenten die 28 jaar worden nog twee jaar de tijd om te verhuizen.
Tonneke Jansen van de SSHW legt uit dat hiermee wordt geprobeerd de doorstroming weer op gang te brengen. Ruw geschat gaat het om tweehonderd huurders. ,,We willen niemand op straat zetten, maar er zijn mensen die al vijftien jaar in een flat wonen. Het wordt tijd dat die iets anders gaan zoeken.’’ Aio’s en oio’s mogen nog wel op hun studentenkamer blijven zitten. | Y.d.H.