Nieuws - 23 oktober 2008

Afgekraakt artikel wint prijs

‘Mijn begeleider gaf aan dat het weinig zin had een stuk als het mijne in te leveren voor de Amerikaanse Student Paper Competition’, herinnert Arjen Koekoek zich. ‘Ik had dus nooit verwacht dat ik zou winnen.’

De Wageningse Masterstudent Geo Information Science kreeg in New Orleans een scriptieprijs van de Urban and Regional Information Systems Association (URISA). ‘Kennelijk ligt de lat in Wageningen erg hoog’, lacht Koekoek. Hij weet eigenlijk niet precies waarom hij de eerste prijs gewonnen heeft. ‘Ik heb nooit een juryrapport gezien. Maar waarschijnlijk is het omdat het onderwerp van mijn artikel, GIS, internet en burgerparticipatie, in Amerika hoog op de agenda staat. Misschien is Nederland wel verder op bepaalde vlakken.’
Koekoek onderzocht hoe GIS en internet kunnen worden ingezet door bijvoorbeeld gemeentes om burgers bij ruimtelijke planvorming te betrekken. Gemeentes die daarin vooroplopen, gebruiken bijvoorbeeld interactieve kaarten waarop burgers kunnen aangeven waar het slecht gesteld is met de fietsveiligheid.