Nieuws - 10 mei 2007

Afgekoppeld hemelwater vloeit rijkelijk

Het nieuwe afvoersysteem voor hemelwater bij hogeschool Van Hall Larenstein in Velp is op 7 mei officieel in gebruik genomen. Het werd in de stromende regen feestelijk geopend door de Rhedense wethouder Harriët Tiemens.

720_nieuws.jpg
Het project maakt deel uit van het afkoppelingsprogramma van de gemeente Rheden. Dat moet voorkomen dat schoon water in het riool terechtkomt. De regen die van het parkeerterrein en van daken afstroomt wordt naar greppels, geulen en poelen geleid op het schoolterrein en in het Kapellebos.
Bij het afkoppelproject heeft de gemeente samengewerkt met de hogeschool. Docent Tuin- en landschapsinrichting Jaap Spoelstra was daar nauw bij betrokken. ‘Twee studenten hebben een eerste plan ontwikkeld in het kader van de minor stedelijk water’, aldus Spoelstra. ‘Dat plan is gedeeltelijk overgenomen.’
Architect Jan-Willem Hensen heeft voor de hogeschool een drakenkop ontworpen. Uit zijn bek stroomt het water van de overdekte fietsenstalling weg in een met zwerfkeien gedecoreerde greppel. ‘De draak’ was onderwerp van discussie onder studenten van Tuin- en landschapsinrichting. Spoelstra: ‘De oortjes en ogen worden door sommigen als frutsels bestempeld. Anderen vinden de drakenkop juist speels.’
De ingebruikname vond plaats op een uitgelezen moment. Op de eerste regendag na weken van droogte konden de genodigden de loop van het hemelwater met eigen ogen volgen. De brandweer, die uit voorzorg was uitgenodigd om een buitje na te bootsen, zag werkeloos toe.