Nieuws - 25 augustus 2004

Afgekeurde opleidingen trekken toch studenten

De nieuwe opleidingen die in juni zijn afgekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), worden dit jaar niet verzorgd. Desondanks trekken de opleidingen eenentwintig studenten naar Wageningen.

Het gaat om de bachelor Gezondheid en maatschappij, de bachelor Toegepaste communicatiewetenschappen en de master Communication science. De opleidingsbegeleiders hebben de studenten die zich hadden ingeschreven voor deze opleidingen persoonlijk benaderd.
Volgens woordvoerder Simon Vink is tegen de aankomende studenten gezegd dat ze dit jaar niet kunnen beginnen met de opleiding waarvoor ze zich hebben ingeschreven. De studenten die zich ingeschreven hadden voor een van de communicatieopleidingen is aangeboden om zich in te schrijven in de bachelor of master-opleiding van bedrijfs- en consumentenwetenschappen. Binnen deze opleidingen kunnen de studenten een speciaal communicatietraject volgen. ,,Deze opleiding had al een communicatiespecialisatie’’, aldus Vink. Voor het communicatietraject in de MSc-opleiding hebben zich inmiddels rond de vijftien man aangemeld. Hoeveel studenten interesse hebben voor de bachelor-variant is nog niet bekend. Het exacte aantal inschrijvingen zal half september pas duidelijk zijn.
De studenten die zich hadden ingeschreven voor de opleiding Gezondheid en maatschappij is aangeboden om een vrije bachelor Maatschappijwetenschappen te gaan doen. Voor deze variant hebben zich volgens ir Mirjam Ilekhomon, studiebegeleider van deze richting, zes mensen aangemeld. ,,Daaruit blijkt dat we eerlijk hebben voorgelicht, in eerste instantie waren er veel meer aanmeldingen voor deze opleiding.’’, aldus Vink.
De plannen voor de nieuwe opleidingen worden komend jaar opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de NVAO. Volgens Vink kan de master Communicatiewetenschappen snel via een verkort traject worden goedgekeurd. De visitatiecommissie had op deze opleiding minder kritiek dan op de andere afgekeurde opleidingen. De visitatierapporten waarin staat waarom de opleidingen niet zijn goedgekeurd, zijn niet openbaar omdat Wageningen Universiteit de accreditatievraag heeft ingetrokken. Het visitatierapport van de wel goedgekeurde opleiding Economie en beleid geeft echter aan dat de samenhang van de voorgelegde opleidingen niet in orde is: ,,Het panel stelt vast dat het probleem rond samenhang bij de opleiding Economie en Beleid beduidend minder groot is dan bij de andere drie nieuwe maatschappijwetenschappelijke opleidingen.’’ Volgens Vink zitten de problemen vooral in het laatste deel van de opleidingen. | Guido van Hofwegen