Nieuws - 1 januari 1970

Afdeling vastgoed maakt ‘schuifplan’

Het heeft wel iets weg van een schuifpuzzel, het plan om te bepalen welke groepen op De Dreijen doorschuiven naar andere gebouwen of alvast verhuizen naar De Born. 'We willen eerst een totaalbeeld hebben om dubbel verhuizen zoveel mogelijk te voorkomen', aldus ir Ad van der Have van Vastgoed en Bouwzaken van het Facilitair Bedrijf. Het schuifplan moet in het najaar klaar zijn.

'Het woord 'stoelendans' klopt niet', stelt Van der Have, 'want dat suggereert dat er meermalen van plaats moet worden gewisseld. Dat is juist niet de bedoeling. We gaan nu samen met de gebruikers een schuif- of vlekkenplan maken, waarin we per gebouw of verdieping bepalen welke groep daar het beste in kan.' Hij verwacht dat dit plan, inclusief kosteninschatting en tijdpad, op zijn vroegst dit najaar compleet zal zijn. De operatie is noodzakelijk nu besloten is de leerstoelgroepen gefaseerd naar De Born te laten verhuizen en voor een deel te concentreren in een aantal gebouwen op De Dreijen.
Het Scheikundegebouw en het Transitorium blijven in ieder geval in gebruik. Het Transitorium vooral omdat daar nog maar een paar jaar geleden speciale voorzieningen zijn getroffen voor de gevoelige apparatuur van het Wageningen NMR Centrum. 'Verhuizen is hiervoor geen optie, we kunnen beter wachten tot de apparatuur verouderd is', aldus Van der Have. 'Dit betekent wel dat de vitale functies van het gebouw overeind moeten blijven en het dus verstandig is er ook andere groepen te huisvesten.'
Er bestaat al een globaal idee welke gebouwen als eerste aan de beurt komen voor ontruiming, vertelt Van der Have. 'Het Botanisch Centrum en De Dreijenborch komen leeg zodra de nieuwbouw van Plant en het Atlasgebouw op De Born betrokken kunnen worden. Na sloop van de gebouwen zal het gebied in het westen als eerste verkocht worden als bouwgrond. In het Ritzema Boshuis komt het nieuwe politiebureau.' Daarna zijn volgens Van der Have waarschijnlijk het Biotechnion en het Agrotechnion aan de beurt, zodat ook aan de oostzijde bouwgrond voor de verkoop vrijkomt. Het Centrum voor Kleine Proefdieren krijgt onderdak bij de nog te bouwen proefaccommodaties voor de dierwetenschappers op De Born.
Zeker is ook dat de microbiologen eind 2006 hun karakteristieke laboratorium aan de Hesselink van Suchtelenweg moeten ontruimen. 'Wij hebben dat gebouw verkocht aan een projectontwikkelaar en huren het nu voor een flinke prijs', vertelt Van der Have. Van dat huurcontract willen we af, omdat we over voldoende eigen labruimte beschikken. Ze moeten dus verhuizen, maar dan natuurlijk het liefst meteen naar de definitieve locatie.' Op De Born komt onder meer ruimte beschikbaar in het gebouw van A&F en in het voormalige hoofdkantoor van DLO. / GvM