Nieuws - 1 januari 1970

Adviescommissie: NIOO naar Wageningen

Adviescommissie: NIOO naar Wageningen


Een adviescommissie onder leiding van universiteitshoogleraar prof. Rudy
Rabbinge adviseert de hoofdvestiging van het Nederlands Instituut voor
Ecologie (NIOO-KNAW) en twee van haar onderzoekscentra naar Wageningen te
verhuizen. Het advies is deze week aangeboden aan de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en de raad van bestuur van
Wageningen UR.
,,De wetenschappelijke activiteiten van NIOO en Wageningen UR zijn sterk
complementair'', verklaart Rabbinge. ,,Het NIOO is sterk in fundamenteel
ecologisch onderzoek terwijl de kracht van de Wageningse ecologie vooral in
de toepassing ligt. Dat is voor ons de belangrijkste reden om de KNAW te
adviseren haar onderzoekscentra voor aquatische en terrestrische ecologie
naar Wageningen over te brengen. Daarnaast biedt dit natuurlijk
mogelijkheden om faciliteiten te delen met bijvoorbeeld Alterra en zo
kosten te besparen. Ik verwacht dat het KNAW-bestuur en raad van bestuur
van Wageningen UR positief op ons advies zullen reageren. Het is een unieke
kans om het ecologische profiel van Wageningen te versterken, dus je mag
hopen dat we de KNAW ruimhartig de hand toesteken’’.
Het NIOO heeft meer dan 250 mensen in dienst, verspreid over drie
onderzoekscentra: het Centrum voor Limnologie (CL) in Nieuwersluis, het
Centrum voor Terrestrische Ecologie (CTE) in Heteren en het Centrum voor
Estuariene en Mariene Ecologie (CEME) in Yerseke. In het advies van de
commissie Rabbinge wordt voorgesteld om de onderzoekscentra in Heteren en
Nieuwersluis in Wageningen te vestigen. Verhuizing van het centrum in
Yerseke, waar vooral ecosystemen van brak en zout water worden bestudeerd,
wordt niet overwogen. Het CEME werkt overigens al zeer nauw samen met de
directe buurman in Yerseke, het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek
(RIVO) van Wageningen UR.
Het advies van de commissie Rabbinge bevat ook een variant waarbij het CL,
waar de meeste weerstanden bestaan tegen een verhuizing naar Wageningen, in
Nieuwersluis blijft en alleen het hoofdkantoor en de terrestrische ecologen
naar Wageningen verhuizen. De ecologen in Heteren zijn gehuisvest in semi-
permanente gebouwen die zijn afgeschreven. NIOO-directeur prof. Louise Vet,
tevens bijzonder hoogleraar Evolutionaire ecologie in Wageningen en lid van
de commissie Rabbinge, bevestigt dat de onderzoekers Heteren het meest
voelen voor verhuizing naar Wageningen, terwijl de houding in Nieuwersluis
gereserveerder is. ,,Een verhuizing is altijd ingrijpend en als de KNAW
instemt met het advies krijgen we vast nog een flinke discussie in de
ondernemingsraad. Wageningen is ook niet de enig mogelijke partner, we
hebben ook liefdesbrieven uit Utrecht en Nijmegen gekregen’’, aldus Vet.
Het NIOO is het grootste onderzoeksinstituut van de KNAW en heeft een
jaarlijks budget van ongeveer veertien miljoen euro. |
G.v.M.