Nieuws - 1 januari 1970

Advies over toekomst natuuronderzoek DLO

Advies over toekomst natuuronderzoek DLO

Advies over toekomst natuuronderzoek DLO

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gaat aan de Raad voor Milieu en Natuuronderzoek (RMNO) en de Nederlandse Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) advies vragen over de toekomstige richting van het natuuronderzoek binnen DLO. Adjunct-secretaris drs. Bert de Wit van RMNO verwacht binnenkort een adviesaanvraag van de directie Wetenschaps- en Kennisbeleid van LNV. De rapportage moet eind dit jaar klaar zijn. M.W

:Het met nuclear magnetic resonance (NMR) chemisch analyseren van voedselproducten neemt een hoge vlucht. TNO Voeding stopt in zijn NMR-apparaat ondermeer sinaasappelen, koffie, melk en eieren. Het verschil tussen Spaanse en Braziliaanse sinaasappelen is te zien aan de verschillende spectra van de suikers in de sinaasappelen. Om zo'n herkomstcontrole snel uit te voeren, ontwikkelde TNO-voeding een computerprogramma dat automatisch hele subtiele verschillen tussen sinaasappelen detecteert. Niet alleen de herkomst is zo te controleren, maar ook de kwaliteit. Goedkope sappen bevatten vaak stoffen uit de schil omdat de sinaasappels te ver worden uitgeperst. Dergelijke stoffen pikken we er met NMR zo uit, aldus projectmanager Albert Tas van TNO. Intermediair

Beleggen is populair onder Amsterdamse economiestudenten. De helft van de ondervraagde studenten zegt zijn of haar spaarcenten om te zetten in aandelen. Verschillende studenten beleggen gezamenlijk een kapitaaltje in een beleggingsvereniging. De Hogeschool Holland heeft voor zulke verenigingen zelfs een zaaltje ingericht. Volgens de Amsterdamse professor Frijns, ook directeur Vermogensbeheer van het ABP, nemen de studenten veel risico. Ze zijn jong en kunnen het zich nog veroorloven om hun spaargeld kwijt te raken. Maar de strategie├źn die ze volgen zou ik voor het pensioenfonds nooit kunnen goedkeuren. Ad Valvas

Het gaat niet goed met de mestafzet in Nederland. Oorzaak is de invoering van Minas, de door de overheid opgelegde mineralenboekhouding. Die bepaalt dat veehouders minder mest kwijt kunnen op hun akkers. Tegelijkertijd zijn akkerbouwers onwilliger geworden om mest van veehouders op te nemen. Ook zij zijn met Minas gebonden aan een beperkte hoeveelheid mineralen op hun akkers. Mesthandelaren kunnen de veehouders flink laten betalen voor de afzet van hun mest. De boerenbelangenorganisatie LTO heeft daarom het project Aanpak Mestoverschot gelanceerd. LTO-secretaris Catharina Wierda wil dat allereerst de kwaliteit van de mest beter wordt. De akkerbouwer moet weten wat hij krijgt en krijgen wat hij wenst. De projectgroep bestudeert nu certificering van mest. Iemand kan dan alleen nog mest afzetten als hij voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Oogst

Supermarkten tekenen voor meer ecovlees, kopte De Volkskrant op 16 januari naar aanleiding van het toen net uitgekomen varkensrapport van Wageningen UR. Volgens de krant zouden de dierenbescherming en de varkenssector met het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) een principe-akkoord bereikt hebben over de verkoop van biologisch varkensvlees. De supermarkten verkopen nu jaarlijks 25 duizend biologische slachtvarkens en zouden er in 2005 een vijfhonderdduizend gaan verkopen. De betrokken partijen waren niet blij met het nieuwsbericht. Een woordvoerder van het CBL: Wij hebben niet gezegd dat alle supermarkten meedoen. Daar denken ze nog over na. En het is nog te vroeg om over cijfers te spreken. Ook de Stichting Biologica vond de cijfers wat voorbarig. Jan Wieringa van Biologica: Het eerste doel van de afspraken is dat niemand meer blijft afwachten wat de ander gaat doen. Dat boeren op een biologische manier varkens gaan houden, slachterijen haken vrij maken voor deze dieren en supermarkten het vlees aanbieden en promoten. Milieudefensie

Waar vroeger landaanwinning via dammen en dijken ging, wordt de laatste jaren steeds meer land gewonnen via het concept bouwen met de natuur. Initiator is Ronald Waterman, lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en adviseur van onder meer Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en TNO. Waterman zit achter de verbreding van het strand bij IJmuiden, de Tweede Maasvlakte en het herstel van de historische kustlijn tussen Scheveningen en Hoek van Holland. Voordat Waterman een kustlijn verbreedt, bestudeert hij tientallen functies in onderlinge samenhang: biodiversiteit, veiligheid, kusterosie, landinklinking, zoutwaterindringing, kustverdediging, kwaliteit van het milieu, openbaar vervoer, landbouw, mijnbouw en nog veel meer. Zijn formule slaat ook aan in het buitenland. Het exportproduct Waterman is goed voor honderden miljoenen guldens aan buitenlandse opdrachten voor het Nederlands bedrijfsleven. De Ingenieur

Ook in Eindhoven komt een twinning center. Twinning centers zijn bedrijfscentra voor startende en doorstartende jonge ICT-honden. Amsterdam heeft al zo'n centrum voor de informatie- en communicatietechnologie (ICT). De twinning centers moeten de achterstand van de Nederlandse ICT-sector ten opzichte van de Amerikaanse kleiner maken. In Nederland begint nog maar zeven procent van de afgestudeerde ICT-ingenieurs een eigen bedrijf; in Amerika is dat al zeventig procent. De twinning centers bieden de ICT-ondernemers bedrijfsruimte en begeleiding. Verschillende topmanagers hebben zich al aangemeld om ondernemers onder hun hoede te nemen. Twinning centers willen niet alleen resultaat; de ondernemers moeten ook lol in het werk hebben. De centers hebben daarom een barretje waar je een pilsje kunt drinken. Gemeentes schijnen in de rij te staan voor een twinning center. Cursor