Wetenschap - 1 januari 1970

Advies: alle gebouwen rookvrij

Advies: alle gebouwen rookvrij

Advies: alle gebouwen rookvrij

In het nieuwe jaar mogen medewerkers waarschijnlijk niet meer op hun kamer
roken. De Arbo- en milieudienst (AMD) adviseert de raad van bestuur alle
gebouwen rookvrij te verklaren. Samen met de arbo-coördinatoren van de
kenniseenheden dienen zij daartoe volgende week een voorstel in. De
maatregel lijkt als bijkomstig effect te hebben dat mensen minder gaan
roken.
De AMD heeft, met de nieuwe tabakswet in zicht, samen de arbo-coördinatoren
de huidige situatie geïnventariseerd. De ervaring die op verschillende
plekken is opgedaan met geheel rookvrij maken, zijn dermate positief dat ze
nu voorstellen dat overal in te voeren. ,,Rokers moeten maar rookzones gaan
bevechten'', aldus Fred Hoek van AMD.
Een rondgang langs medewerkers leert dat er nog op verschillende werkkamers
gerookt wordt. Zo steekt dr ir Tom Bongers van het Laboratorium voor
Nematologie regelmatig op tijdens het lezen van artikelen. Hij probeert
echter wel anderen zo min mogelijk overlast te bezorgen. ,,Als ik weet dat
er iemand langskomt rook ik niet of gaan we naar een andere kamer'',
vertelt hij. Als hij niet meer op zijn eigen kamer mag roken zal hem dat
stimuleren minder te roken, denkt hij.
Jos Michel, secretaresse bij de leerstoelgroep Rurale
ontwikkelingssociologie, meldt spontaan 'al weken buikpijn te hebben' van
de nieuwe tabakswet. Totnogtoe rookt ze gewoon op het secretariaat, ook al
is dat soms een zoete inval. ,,Ik heb vaak genoeg commentaar gekregen dat
het hier grijs staat.'' Straks zal ze naar de rokersruimte beneden in de
kantine gaan of even op het balkon gaan staan. ,,Ik kan gewoon niet anders,
ze moeten me echt de duimschroeven aandraaien om minder te gaan roken.
Misschien zijn de maatregelen wel heel gezond voor mij.''
Ook Adri van Wijk van de afdeling HRM denkt minder te gaan roken als dat
niet meer op zijn werkkamer mag. ,,Ik heb geen zin steeds naar de
rookruimte te gaan lopen. Maar ik vind het zo langzamerhand wel een hetze
die tegen rokers wordt gevoerd.'' |
Y.d.H.

Fotobijschrift:
Roken doe je vanaf 1 januari 2004 gewoon buiten | foto G.A.