Nieuws - 1 januari 1970

Advies WUR: minder regels voor veehouderij

Minder regels en duidelijker procedures moeten veehouders meer ruimte geven te ondernemen. Dat stelt een rapport van een commissie onder leiding van prof. Leo den Hartog dat maandag onder grote belangstelling is aangeboden aan minister Cees Veerman. Veerman zei dat het rapport zijn beleid sterk zou gaan bepalen.

‘Minder regels’ is een van de motto’s van dit kabinet. Ook het ministerie van LNV is er veel aan gelegen de bureaucratie in de landbouw te beperken. Doel van het ministerie is om de administratieve lasten van boeren te verminderen met vijfentwintig procent. Afgelopen maandag ontving minister Veerman in aanwezigheid van de voltallige ambtelijke top van het ministerie twee rapporten die daarover handelen. Een daarvan komt van Wageningen UR en gaat over de veehouderij. Het rapport ‘bewegingsruimte voor ondernemers’ van de commissie Den Hartog noemt de tien belangrijkste belemmerende regels waar veehouders mee worstelen.
De commissie ondervroeg veehouders en belangenorganisaties en kreeg veel respons. Den Hartog: ,,De algemene conclusie is dat veehouders willen blijven boeren, dat ze continuïteit en schaalvergroting willen en dat ze weinig met verbreding van hun bedrijf bezig zijn. Er kwam veel ergernis naar boven als het om regels gaat, en het was soms lastig emotie van feiten te scheiden.’’
Een van de belangrijkste aanbevelingen is het inrichten van één loket voor de aanvraag van vergunningen voor ruimtelijke ordening en milieu. Nu zijn dat nog gescheiden trajecten. Een nieuwe milieuvergunning van een varkensbedrijf in Raalte wordt bijvoorbeeld aan twaalf verschillende wetten en richtlijnen getoetst. Maar ook kleinere regeltjes steken de veehouders. Van de EU mag bijvoorbeeld hergebruikt water gebruikt worden voor het schoonmaken van stallen, maar in Nederland moet dat met drinkwater gebeuren. Ook op andere punten gaat de Nederlandse wet verder dan de Europese wetgeving. Bijvoorbeeld bij regels over dierwelzijn, die 38 procent van de ondervraagde veehouders ervaren als belemmerend. De commissie vindt dat Nederland daarin niet langer het braafste jongetje van de klas moet zijn. En ook dat Nederland actiever moet proberen het beleid van de EU te sturen. Ook vindt de commissie dat er teveel stimulering van de biologische veehouderij is geweest, ten koste van stimulering van een milieuvriendelijker gangbare landbouw.
Minister Veerman was lovend over het rapport van Den Hartog. Hij dankte de ‘voortreffelijke groep uit Wageningen’ en zei dat het ook niet anders te verwachten was van ‘die voortreffelijke instelling’. Dat leverde hier en daar meesmuilend gegrinnik op onder de aanwezige toplieden van het ministerie. De minister zei wel dat sommige regels weliswaar irritant zijn, maar toch nodig zijn. ,,Het gaat er dan om die regels goed en efficiënt vorm te geven.’’
| J.T.