Organisatie - 22 mei 2008

Adempauze voor Prota-project

Het megaproject Prota (Plant Resources of Tropical Africa), dat kennis ontsluit over zo’n zevenduizend nuttige Afrikaanse planten, krijgt nog tot dit najaar gelegenheid om een nieuwe financier te vinden. Dat heeft prof. Raoul Bino, algemeen directeur van de Plant Sciences Group (PSG), deze week toegezegd.

In april gaf het bestuur van PSG in een voorgenomen besluit aan dat het Wageningse bureau van Prota met ingang van 1 juli gereorganiseerd moet worden vanwege een oplopend financieel tekort. De ondernemingsraad van PSG zou hierover volgende week advies uitbrengen. Bino: ‘Ik vind het een prachtig project, maar als er geen financiële middelen zijn, moet je op een bepaald moment ook besluiten om ermee te stoppen. Gezien de omstandigheden hebben we nu ingestemd met het verzetten van de ingangsdatum van de reorganisatie.’
Ook de centrale medezeggenschap (GV) heeft er in een brief aan de raad van bestuur van Wageningen UR, medefinancier van Prota, op aangedrongen om de reorganisatie uit te stellen tot duidelijkheid is of de lopende aanvragen voor financiering worden gehonoreerd.
‘We zijn heel blij met de toegezegde adempauze’, vertelt dr. Jan Siemonsma, hoofd van het Wageningse bureau van Prota. ‘We hebben even over de rand van de afgrond gehangen. Een reorganisatie zou feitelijk opheffing betekenen, terwijl we dit jaar nog twee handboeken moeten afronden. Bovendien zijn we in verregaande onderhandeling met de Bill Gates Foundation over meerjarige financiering.’ Het besluit over reorganisatie zal worden uitgesteld tot de bestuursvergadering van de stichting Prota in oktober.