Nieuws - 11 januari 2001

Ada Hink, voormalig hoofd Multi Service Kortenoord

Ada Hink, voormalig hoofd Multi Service Kortenoord

'Ieder bestuur wil zijn eigen wiel uitvinden'

Na vijfentwintig jaar aan Wageningen Universiteit te hebben gewerkt, is Ada Hink, hoofd van voormalig Multi Service Kortenoord, nu onderdeel van de Ondersteunende Diensten, eind december vertrokken. Vijfenvijftig jaar oud; naar haar oordeel te vroeg, al heeft ze zelf voor de 55-plusregeling gekozen. De vele reorganisaties begonnen haar tenslotte te ergeren.

"Als ik al deze jaren overzie, dan waren er voortdurend herprogrammeringen, onderwijsvernieuwingen en reorganisaties. In snel tempo volgden ze elkaar op. Dat heeft ontzettend veel tijd en energie gekost. Want ieder college van bestuur wil zijn eigen wiel uitvinden."

Vijfenvijftig jaar is te jong om met werken te stoppen: "Je hebt dan zoveel ervaring opgebouwd, waarmee je jonge mensen van dienst kunt zijn!" En ervaring heeft Hink. Niet voor niets kreeg ze in 1991 de Loopbaanprijs van de Landbouwuniversiteit. Van secretaresse was ze via zelfstudie opgeklommen tot adjunct-directeur van de sector Plant- en Gewaswetenschappen.

De laatste jaren bestond haar taak uit het samenvoegen van allerlei diensten. De Beeldgroep bijvoorbeeld, en het Technisch Installatiebedrijf. "Daar was ik het laatst; met die mensen heb ik bijzonder fijn samengewerkt. Het Technisch Installatiebedrijf valt onder het Facilitair Bedrijf en doet onderhoud aan alle vaste gebouwen, installaties, verwarming, elektriciteit, koelinstallaties en de vaste onderzoeksinstallaties. Dat gebeurt met achttien man. Ze zijn n?t samen in een nieuw gebouw, en nu wordt er alweer gedacht over verdeling over de vijf kenniseenheden." Ze lacht, een kritisch lachje. "Er zijn drie gediplomeerde koeltechnici; hoe kun je die nu over vijf eenheden verdelen? Je heb echt het dubbele aantal mensen nodig, aangezien alleen een gediplomeerd CFK-monteur aan de koelinstallaties mag komen. Stel dat er een ziek wordt? Hetzelfde geldt voor de werkplaatsen. Die kunnen niet zonder een computergestuurde draaibank. Zo'n ding kost ongeveer twee ton. Moet elke kenniseenheid er dan een aanschaffen?"

"Uit een aantal fusies ontstond de Multi Service Kortenoord, die daarna met de Centrale Dienst De Dreijen werd samengevoegd tot de Ondersteunende Diensten, die weer onderdeel zijn van het Facilitair Bedrijf. Wat nu gebeurt binnen het Facilitair Bedrijf, is dat een heleboel diensten zullen worden uitbesteed. Maar dan stuurt de firma X monteur A of monteur B, die niets afweet van bijvoorbeeld de gevoeligheid van de vissen op Zodiac. Ik zie er van komen dat over een jaar of zeven de hele boel weer wordt teruggedraaid omdat men tot de conclusie is gekomen dat het toch beter is om mensen van binnen de universiteit te hebben. Mensen, die nu samen met hun kennis worden weggestuurd."

Ze vertelt geamuseerd hoe ze na de fusies niet duidelijk haar positie wist en zichzelf toen maar hoofd Multi Service Kortenoord noemde. "Ik kreeg commentaar dat zo'n functie niet bestond. Later hoorde ik er niets meer van. Maar op mijn functie-omschrijving stond het daarna w?l zwart op wit."

Hoe je mensen samenvoegt, kan ze wel uitleggen: "Praten, praten en nog eens praten, en dan: luisteren. Heel goed luisteren." Ze werkte ooit als secretaresse bij de kernreactor in Petten en toen de koelwaterinlaat moest worden ge?nspecteerd, kroop ze met de technici mee door het buizensysteem. "Als je met de mensen meewerkt, krijg je de werkelijke problemen te horen."

Hinks kritiek raakt de hele universiteit. Ze vindt dat er veel te weinig ruimte is aan de WU voor een afwijkende mening. "Op een universiteit moet je juist naar de idee?n van anderen luisteren. Als je die aan de kant schuift, bloedt je organisatie dood. Het is er te veel his masters voice." Bovendien vindt ze dat de WU teveel overhelt naar DLO: "Er zitten al veel DLO'ers op sleutelposities. Dat is niet goed: zij hebben te weinig affiniteit met onderwijs."

Veel mensen zitten thuis, zachtjes op een zijspoor gerangeerd, met doorbetaald salaris, terwijl ze bij een beter personeelsbeleid beslist nog goede functies aan de universiteit zouden kunnen vervullen, is Hinks overtuiging.

Ze werkt nu acht uur per week als lerares Engels aan het Groenhorst College in Ede. "Het is heel nuttig werk. Daarnaast ben ik voorzitter van de Wageningse voetbalvereniging, waar mijn twee zonen lid van zijn. En ik ben onder andere bestuurslid van de openbare bibliotheek in Wageningen."

Nee, uitgerangeerd is Ada Hink nog lang niet.

Lydia Wubbenhorst

foto Guy Ackermans

Ada Hink over het uitbesteden van diensten van het Facilitair Bedrijf: "Ik zie er van komen dat over een jaar of zeven de hele boel weer wordt teruggedraaid."