Nieuws - 7 november 2002

Acties tegen bezuiniging worden vooral gezellig

Acties tegen bezuiniging worden vooral gezellig

Als de voortekenen niet bedriegen, wordt de manifestatie op 12 november tegen het hoger-onderwijsbeleid onder Balkenende-I ordelijk en gezellig. Met sambamuziek, cabaret en politiek debat op het Haagse Plein.

Met de steun voor de actie zit het wel goed. Tachtig organisaties en vijftienduizend studenten hebben inmiddels het manifest van het Platform 12 november ondertekend. Zij zijn tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs, tegen de plannen voor topopleidingen met collegegelden 'tot zevenduizend euro' en tegen het opengooien van de Nederlandse hoger-onderwijsmarkt voor commerci?le (buitenlandse) instellingen.

De actie heeft ook de sympathie van alle universiteiten en een groot aantal hogescholen. De instellingen gaat het overigens vooral om de bezuinigingen, waar ze zelf de klos van zijn.

Busvervoer

De meeste studenten hoeven op 12 november dan ook niet bij college of tentamen te verschijnen. De organisatie meldt dat de universiteiten van Wageningen, Enschede, Maastricht en Leiden busvervoer hebben geregeld. Over de opkomst durft desondanks niemand een nauwkeurige voorspelling te doen. "We verwachten tussen de 200 en 30.000 studenten", zegt secretaris Hiske Arts van de LSVb, die net als het ISO bij de organisatie betrokken is.

Wie met de trein met Den Haag Centraal komt, wordt om kwart voor drie door de organisatie naar het Plein gedirigeerd, waar om drie uur de manifestatie begint. Staatssecretaris Nijs zal de handtekeningen in ontvangst te nemen en vertegenwoordigers van de politieke partijen zijn uitgenodigd voor een debat. Voor studenten is het dus een kans om een aantal politieke kopstukken in levende lijve te zien.

Rustig

Studentendemonstraties verlopen de laatste jaren vreedzaam. Tien jaar geleden was er nog een veldslag met de ME en eind 1994 namen demonstranten bezit van een spoor bij het centraal station van Utrecht, daarmee het treinverkeer in de wijde omgeving lam leggend.

Een jaar later waren de belangrijkste wapenfeiten enkele onder het toeziend oog van agenten afgestoken rotjes, en een opgeruimd 'Ritzen rot op' aan het adres van de toenmalige onderwijsminister. Verder is het tamelijk rustig gebleven. | HOP