Nieuws - 7 juli 2015

Actieplan moet Alterra uit rode cijfers halen

tekst:
Albert Sikkema

Alterra haalt dit jaar tot dusverre te weinig onderzoeksprojecten binnen. Een actieplan moet leiden tot meer werk, maar vooral ook een betere verdeling van het werk.

De raad van bestuur maakt zich zorgen over de financiële situatie van Alterra, bleek afgelopen week uit de Zomergroet van het bestuur. Bestuursvoorzitter Louise Fresco, die tijdelijk de functie van algemeen directeur waarneemt in afwachting van de nieuwe directeur Bram de Vos, voerde op 2 juli overleg met de teamleiders van Alterra. Op de agenda: verbetering van de financiële resultaten op korte en lange termijn.

Directe aanleiding voor het overleg was het tekort in mei. Alterra en de raad van bestuur vertellen niet hoe groot dat tekort is, maar het tekort is groot genoeg voor de raad van bestuur om een actieplan te verlangen. Fresco:  ‘De raad van bestuur maakt zich zorgen om de resultaten van Alterra en we moeten nu samen actie nemen, om te voorkomen dat het perspectief van dit mooie instituut een zorgelijke wordt.’

Een actiepunt is het beter verdelen van het werk, verklaart woordvoerder Simon de Ridder van de Environmental Sciences Group (ESG), waar Alterra onder valt. ‘Sommige groepen hebben teveel werk binnengehaald voor de eigen mensen. Die moeten nu goede mensen zoeken bij andere teams die een deel van het werk kunnen overnemen. Dat vergt creativiteit van de teamleiders, maar ook durf, om mensen van aanpalende vakgebieden bij een project te halen.’ Verder gaan de teamleiders de projectenoverzichten beter met elkaar delen en vaker overleggen over de bezetting van de projecten.

Ten tweede wil Alterra op korte termijn enkele problemen met de financiering van onderzoeksprojecten oplossen. Zo wil het instituut de relatie met het ministerie van Infrastructuur & Milieu aanhalen, die op het gebied van landschap, water en infrastructuur  een steeds belangrijker opdrachtgever wordt. Zeker nu onderzoeksprogramma’s bij het ministerie van EZ aflopen en er geen nieuwe programma’s voor in de plaats komen, zoals bij het onderzoeksprogramma Bodem Informatie Systeem (BIS) Nederland.

Maar Fresco sprak ook met de teamleiders van Alterra over innovatie en marktkansen op de langere termijn. Ze oordeelde dat het innovatief vermogen van Alterra nog niet op voldoende niveau is. ‘We zien dat grote financiers zoals het ministerie van EZ en Brussel steeds meer sturen op innovatie en het verwaarden van kennis. Het is daarom nodig dat Alterra nog meer dan voorheen werkt aan concrete ideeën, oplossingen, producten, modellen en apps en die vervolgens naar bestaande en nieuwe markten brengt.’