Nieuws - 3 april 2008

Actiegroep wil goed toekomstplan voor Dreijen

Het recent opgerichte platform De Dreijen heeft een manifest opgesteld waarin zij de gemeente en Wageningen UR oproept de huidige bestemming voor het arboretum De Dreijen te handhaven en een aantal karakteristieke panden van de universiteit een plaats te geven in de toekomstplannen.

Het manifest is verschenen op de website www.dedreijen.nl en inmiddels ondertekend door een tiental maatschappelijke organisaties en ruim vijftig individuen. Het platform maakt zich zorgen over het universiteitcomplex De Dreijen op de Wageningse Berg, in verband met de beoogde concentratie van alle onderzoek en onderwijs op de campus aan de noordzijde van Wageningen. Dit vraagt volgens het platform ‘om nieuwe plannen voor een bijzonder gebied’.
In het manifest wordt opgeroepen karakteristieke gebouwen als de Dreijenborch, het Scheikundegebouw, het ‘gebouw met de klok’ en de kas aan de Arboretumlaan een plaats te geven in toekomstige plannen. Deze vormen ‘een unieke combinatie met grote ruimtelijke kwaliteit’, aldus het manifest. De opstellers vragen van het gemeentebestuur een stedenbouwkundig plan met visie en kwaliteit en van Wageningen UR alle medewerking om hier uitvoering aan te kunnen geven.
In maart tekende zich in de Wageningse gemeenteraad al brede steun af voor een initiatiefvoorstel van D66 om waardevolle gebouwen in het gebied te behouden. Vorig jaar heeft de gemeente het voorkeursrecht voor het gebied afgekondigd, waardoor te verkopen objecten eerst aan haar moeten worden aangeboden.
Volgens woordvoerder Simon Vink is Wageningen UR de opstellers van het manifest ‘al ver voor’. ‘Wij zijn nu bezig om een keuze te maken uit een aantal adviesbureaus. Wij zullen er één vragen om de stedenbouwkundige waarde van de Dreijen in kaart te brengen. Daarnaast hebben wij de gemeente uitgenodigd voor overleg over de toekomst van het terrein. Maar het is ons nog niet gelukt in gesprek te komen met de juiste personen.’