Nieuws - 1 januari 1970

Actiegroep tegen sloop Rijnsteeg

Naast de SSHW is er nu ook de ASHW, de Actiegroep Sociale Huisvesting Wageningen. Deze club, bestaande uit bewoners van de Rijnsteeg en leden van GroenLinks en de SP, wil met ludieke acties de sloop van de sterflat voorkomen.

Met de afkorting ASHW zinspelen de actievoerders op het beleid van de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) dat in hun ogen asociaal is. De actievoerders verwachten dat er weer een tekort aan kamers zal zijn wanneer in september 2006 studenten van de Hogeschool Larenstein naar Wageningen komen.
Verder vinden ze dat er goede alternatieven zijn voor de sloop. Ze baseren zich daarbij op een onderzoekje dat de Wageningse GroenLinks-fractie enkele jaren geleden liet uitvoeren. Daaruit zou blijken dat er goede mogelijkheden bestaan om de studentenafdelingen om te bouwen tot appartementen.
SSHW-directeur Hans van Medenbach noemt het bestaan van alternatieven een ‘volstrekt misargument’ en wijst erop dat de onderzochte sterflat aan de Alberdaweg van binnen anders in elkaar zit dan de studentenflats. Van Medenbach: ‘Dat was een volstrekt amateuristisch gratis onderzoek van een vriendje. Qua interieur is die flat volstrekt anders gebouwd, dat zijn appartementen. Onze flats hebben meer het kippenhokmodel, zeg maar. Bouwtechnisch kan je er niets mee.’
Van Medenbach vindt het begrijpelijk dat er actie wordt gevoerd maar ziet geen reden om de sloopplannen te wijzigen. ‘De plannen zijn in goed overleg met huurdersvertegenwoordiger SFO opgesteld. Op elke populatie vind je wel een kleine groep die zich blijft verzetten. Dat is ook prima. Maar daar gaan we de ingezette koers niet voor wijzigen.’ / JH