Nieuws - 14 november 2002

Actie voor biologische producten overtuigt raad van bestuur niet

Actie voor biologische producten overtuigt raad van bestuur niet

Rector prof. Bert Speelman nam op maandag 11 november 255 handtekeningen in ontvangst die vereniging Jongeren Milieu Actief (JMA) verzamelde met een actie voor biologische producten in kantines. JMA vond de reactie van Speelman weinig hoopgevend.

Met de actie wilde JMA de raad van bestuur overhalen een intentieverklaring te tekenen waarin wordt toegezegd v??r 2004 vijf procent biologische producten in de kantines te hebben. De universiteiten van Utrecht en Twente ondertekenden de verklaring, maar Wageningen weigert, tot onbegrip van JMA. De vereniging vindt het hypocriet als een universiteit met zo'n 'groen' imago de intentieverklaring niet tekent.

"Maar wij hebben iets wat die andere universiteiten niet hebben", zegt Speelman. "Met de opleiding Biologische productiewetenschappen bouwen we aan de basis van de keten."

Frans Buschman van JMA wees Speelman nog op de nota die studentenorganisatie WSO twee jaar geleden schreef over duurzaam kantinebeheer. Naar aanleiding van die nota werd een werkgroep in het leven geroepen die criteria opstelde waaraan de kantines zouden moeten voldoen. Met het advies aan de raad van bestuur is nooit iets gedaan. Volgens de rector had de discussie over eventuele uitbesteding van de kantines prioriteit.

Nu besloten is de kantines in eigen beheer te houden kan volgens Speelman de discussie over biologische producten en duurzaam kantinebeheer weer beginnen. Buschman: "Nu hebben ze geen excuus meer." | L.M.