Nieuws - 4 mei 2016

Acht instellingen moeten declaraties uitleggen

tekst:
Rob Ramaker,Hoger Onderwijs Persbureau

Vier universiteiten en vier hogescholen moeten nadere uitleg geven over declaraties van hun medewerkers. Daar heeft de Onderwijsinspectie om gevraagd.

Foto: Joseph Bergen

De inspectie bevestigt een bericht van RTL Nieuws. Het was al wel bekend dat de Inspectie navraag zou doen over de declaraties, maar niet bij hoeveel hogescholen en universiteiten precies. 

Daaropvolgend meldde Omroep Gelderland gisteravond dat Wageningen Universiteit één van de betroffen universiteit zou zijn, net als de Radboud Universiteit. De Inspectie wil dit ontkennen noch bevestigen omdat zij zich niet over individuele gevallen uitlaat. Een woordvoerder van Wageningen UR ontkent echter dat een verzoek om nadere uitleg is binnengekomen. Hetzelfde stelde de Radboud Universiteit tegenover universiteitsmedium Vox. Omroep Gelderland kan ‘op dit moment’ geen nadere informatie geven omdat de auteur niet aanwezig is, en het oorspronkelijke bericht vermeldt niet expliciet een bron. 

RTL meldde eerder dat bestuurders van universiteiten en hogescholen soms vreemde declaraties vergoed kregen, zoals peperdure bureaustoelen en verre ritten in dienstauto’s. Dat leidde tot een snel onderzoek van de Onderwijsinspectie. 

De conclusie was dat bestuurders netter moesten declareren, maar ook dat de regels niet duidelijk genoeg zijn.

De conclusie was dat bestuurders netter moesten declareren, maar ook dat de regels niet duidelijk genoeg zijn. Laten universiteiten en hogescholen eerst eens goede afspraken over declaraties maken, was de gedachte van minister Bussemaker. Het had volgens haar weinig zin om tijd en geld te besteden aan diepgravend onderzoek met een ongewisse uitkomst.

Maar in sommige gevallen hadden accountants van instellingen al opgemerkt dat bestuurders hun eigen reglement niet hadden nageleefd. Het ging daarbij om vier universiteiten en vier of vijf hogescholen. Daar zou de Inspectie nog navraag naar doen.

En dat gebeurt nu dus bij acht niet nader genoemde instellingen. ‘Straks zal moeten blijken waar de opmerkingen van de accountants precies op gebaseerd zijn’, zegt een woordvoerder. ‘En daarna zou een vervolgonderzoek naar de besteding van overheidsgeld kunnen plaatsvinden.’ Of het zover komt, is nog even afwachten.