Nieuws - 11 november 2009

Acht groepen krijgen maximale onderzoeksbonus

De raad van bestuur heeft de onderzoeksbonussen voor excellente en zeer goede leerstoelgroepen vastgesteld. Acht excellente onderzoeksgroepen krijgen vijftigduizend euro aan bonus, zestien zeer goede groepen krijgen 35 duizend.
In totaal keert het bestuur daarmee bijna een miljoen euro uit.

De leerstoelgroepen Microbiologie (Willem de Vos), Entomologie (Marcel Dicke), Nematologie (Jaap Bakker), Fytopathologie (Pierre de Wit), Plantaardige Productiesystemen (Ken Giller), Milieusysteemanalyse (Rik Leemans) en de voedingsgroepen Nutrition and Health (Frans Kok) en Nutrition and Epidemiology (Pieter van ’t Veer) krijgen de hoofdprijs van vijftigduizend euro. Alle waren eerder dit jaar als excellent beoordeeld door een internationale visitatiecommissie.
Zestien andere groepen krijgen 35 duizend euro, vanwege hun hoge score voor kwaliteit en een hoge totaalscore voor alle vier de criteria die de visitatiecommissies hebben beoordeeld. Omdat al deze groepen hoog op kwaliteit scoren, is het verschil in bonus tussen de toppers en subtoppers klein, verklaart de raad van bestuur.
 
De onderzoeksbonussen worden om de twee jaar toegekend. Twee jaar geleden ontvingen dertig groepen een bonus. Tien onderzoeksgroepen kregen vijftigduizend, tien kregen dertigduizend euro en nog eens tien groepen ontvingen twintigduizend euro. Toen kregen de leerstoelgroepen Fysische chemie en kolloïdkunde, Fokkerij en genetica, Bodemscheikunde, Moleculaire biologie, Aquatische ecologie en Resource ecology de hoogste bonus, ditmaal ontvangen ze minder. De twee humane voedingsgroepen, Plantaardige productiesystemen en Nematologie krijgen nu wel een topbonus en twee jaar geleden niet.
 
De volledige lijst met onderzoeksbonussen staat op intranet.