Nieuws - 1 januari 1970

Accreditatie ook mogelijk voor brede opleidingen

Volgens de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie hoeft Wageningen Universiteit niet bang te zijn dat de brede opleidingen een probleem vormen bij accreditatie.

Wageningen Universiteit heeft een groot aantal opleidingen met ver uiteenlopende specialisaties met weinig onderdelen die alle studenten samen volgen. Onlangs schreef drs Jan Steen van het departement Onderwijs in een advies aan de raad van bestuur dat opleidingen die bestaan uit een aantal nauwelijks aan elkaar gekoppelde specialisaties op gespannen voet staan met de accreditatiekaders. Volgens Steen zou de raad van bestuur dit probleem moeten bespreken bij de NVAO en de Vereniging van Universiteiten VSNU. Rector prof. Speelman noemde de NVAO een ‘buitengewoon disciplinaire’ organisatie.
Fred Mulder, beleidsmedewerker natuurwetenschappen en landbouw bij de NVAO meldde echter dat brede opleidingen met individuele leertrajecten geen belemmering vormen voor accreditatie. | G.v.H.