Nieuws - 1 januari 1970

Accijns maakt koolzaad onrendabel voor boer

Zelfs als alle landbouwareaal in Nederland zou veranderen in een gele vlakte, dan nog kan maar een op de drie auto’s rijden op biodiesel uit de teelt van koolzaad op dat areaal. Maar volgens een onderzoek van Wageningen UR is het voor Nederlandse boeren niet rendabel om koolzaad te verbouwen, tenzij biobrandstof wordt vrijgesteld van accijns.

De EU streeft naar een vervanging van twee procent van de transportbrandstoffen door biobrandstof. Het LEI, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en A&F concluderen in een onderzoek naar de beschikbaarheid van koolzaad dat in Nederland een areaal van 70.000 hectare teelttechnisch gezien mogelijk is. Dat zou genoeg zijn voor een procent van de Nederlandse auto’s.
Maar in 2004 werd in Nederland maar op 1600 hectare koolzaad geteeld. ‘En gek veel groei verwachten we niet’, zegt Bas Janssens, projectleider van het onderzoek. Want koolzaad levert voor de boer in Nederland minder op dan tarwe of snijmaïs.
Om koolzaad voor boeren aantrekkelijk te maken zijn een hogere opbrengst per hectare, lagere kosten en een betere prijs nodig. Door onderzoek en voorlichting kan de opbrengst per hectare nog fors omhoog. De kosten zouden kunnen dalen wanneer bepaalde bestrijdingsmiddelen gebruikt zouden mogen worden.
Maar de belangrijkste stimulans zou komen van accijnsvrijstelling op biobrandstof. In Duitsland leidde dat beleid tot een groei van het areaal tot 1,3 miljoen hectare, in Frankrijk tot 1,1 miljoen hectare. In Nederland wordt alleen in kleine projecten geëxperimenteerd met vrijstelling van accijns. / JT